Kompetenser för industri i omvandling - kortversion

Utmaningar och strategier i nya kompetenslandskap.

Industriföretag har svårt att hitta personer med rätt kompetens. Samtidigt är industrin viktig för svensk ekonomi, och kompetensförsörjningen är viktig för tillväxt och konkurrenskraft. För att veta hur vi bäst kan stötta företagen med dessa utmaningar behöver vi veta mer om företagens situation.

Denna rapport är en kortversion av en forskningsrapport skriven av Martin Henning, Johan Jakobsson och Elias Johannesson vid Göteborgs universitet.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen om utmaningarna med kompetensförsörjningen.

Exempel på resultat i rapporten:

  • Utbildningsnivån ökar inom industrin och allt fler anställda har eftergymnasial utbildning.
  • Andelen män är fortfarande dominerande både inom den tillverkningsnära tjänstesektornindustrin och i den avancerade tillverkningsindustrin.
  • Många av de intervjuade företagen upplever kompetensförsörjningen som utmanande och få hinner med att arbeta långsiktigt eller strategiskt med framtida kompetensbehov.

Kompetenser för industri i omvandling – utmaningar och strategier i nya kompetenslandskap. Kortversion

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0283
ISBN:
978-91-88961-09-9
Årtal:
2019