I takt med tiden - en omvärldsanalys

Rapporten I takt med tiden kan fungera som grund för samtal om de förändrade förutsättningar som omvärlds­utvecklingen medför och om vilka aspekter som bör vara centrala i Tillväxtverkets utvecklingsarbete.

Innehållet i omvärldsanalysen är även relevant för andra och kan bidra till ökad förståelse för och ett samtal om samhällsutvecklingen i vår tid. Omvärldsutvecklingen förändrar förutsättningar och villkor för såväl individer och företag som offentlig verksamhet och politiken.

Genom att analysera hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt utifrån vår tids
megatrender är syftet att bidra till kunskapsutveckling och ökad förståelse för
omvärlds­utvecklingens betydelse för såväl Tillväxtverket som andra organisationer som
arbetar med dessa frågor.

I takt med tiden - en omvärldsanalys

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0281
ISBN:
978-91-88961-06-8
Årtal:
2019