Utbildning i yrkessvenska och svenska för företagare

Kartläggning av metoder.

Stelacon har på uppdrag av Tillväxtverket genomfört en kartläggning av modeller för yrkessvenska och svenska för företagare. Exempel på yrken som modellerna är utformade för är svetsare, lärare, vårdpersonal och företagare. Syftet med studien är att kartlägga modeller för yrkessvenska och svenska för företagare samt identifiera framgångsfaktorer.

Ta del av framgångsfaktorerna i studien.

Utbildning i yrkessvenska och svenska för företagare - kartläggning av metoder

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0241
ISBN:
978-91-88601-56-8
Årtal:
2018