Nyanlända entreprenörer på landsbygden, så främjar du deras affärsidéer

Förutsättningarna för att driva företag är olika i olika delar av Sverige. Samtidigt finns flera gemensamma nämnare för företag på landsbygden, utmaningar som följer av glesa strukturer, långa avstånd, begränsad tillgång till lokala marknader och demografisk obalans. Rapporten ger exempel på metoder för att nyanländas företag ska få fäste och blomstra på landsbygden.

Nyanlända entreprenörer på landsbygden - Så främjar du deras affärsidéer

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
Rapport 0255
ISBN:
978-91-88601-74-2
Årtal:
2018