Nyanlända och vägen till arbete och företagande

30 lärdomar för att utveckla insatser inom integration.

Tillväxtverket har arbetat med nyanlända och företagande sedan hösten 2015. Vi har lärt oss mycket och kommit en bit på väg. I den här publikationen har vi samlat 30 lärdomar från våra projekt, samarbeten och studier om och för nyanlända. Du hittar också våra rekommendationer för hur vi på bästa sätt kan arbeta vidare för att underlätta företagande, sysselsättning och integration.

Nyanlända och vägen till arbete och företagande

Rapportens omslag
Pub.nr.:
Info 0695
ISBN:
978-91-88601-44-5
Årtal:
2017