Nyanlända och före­tagande

En studie av Tillväxtverkets insatser för att underlätta
för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige.

Under perioden september 2016 till april 2017 finansierade Tillväxtverket 22 projekt som alla syftade till att underlätta för nyanlända att snabbt starta företag i Sverige. Drygt 3 200 personer i målgruppen nåddes av informationsinsatserna, till exempel informationsmöten och intervjuer med målgruppen. Av dem deltog drygt 1 150 personer även i projektens fördjupade aktiviteter, såsom utbildning och mentorskapsprogram. Projekten har resulterat i 77 nystartade företag och 13 deltagare har fått sysselsättning i form av anställning eller praktik.

Projekten genomfördes främst av aktörer inom det företagsfrämjande systemet. Merparten genomförde företagarutbildningar i kombination med individuell rådgivning. Flera projekt kompletterade även detta med mentorskap, praktik eller möjlighet att prova på att driva företag. Några enstaka projekt fokuserade på att matcha nyanlända med etablerade företag. Den mest framgångsrika metoden, om vi mäter i antal startade företag, tycks ha varit att erbjuda utbildning i företagande och individuellt anpassad rådgivning.

Nyanlända och företagande

Rapportens omslag
Pub.nr.:
Rapport 0222
ISBN:
978-91-88601-19-3
Årtal:
2017