Entreprenör­skaps­barometern 2016

Entreprenörskapsbarometern 2016 fördjupar kunskapen om människors syn på företagande. Undersökningen visar till exempel vilka för- och nackdelar personer ser med att vara företagare, hur många som tror att de skulle klara av att starta företag samt vet vart man vänder sig for att få information om att starta företag.
Entreprenörskapsbarometern är Sveriges mest omfattande attitydundersökning om inställningen till att starta och driva företag. 10 300 personer i arbetsför ålder har svarat.

Nästan halva Sveriges befolkning i arbetsför ålder (47 procent) svarar att de kan tänka sig att bli företagare. Denna andel ligger på ungefär samma nivå som förra undersökningen år 2012, men lägre än första undersökningen år 2004.

Samtidigt vet vi att det bara är 9 procent av befolkningen i arbetsför ålder som idag har företagande som huvudsaklig sysselsättning. Det är alltså betydligt fler som säger att de helst vill vara företagare än som är företagare idag.

En del av förklaringen beror på sådant som det offentliga kan vara med och påverka, exempelvis lagar och myndighetsregler, utformningen av socialförsäkrings- och trygghetssystemen samt den allmänna kunskapen om företagande och kännedomen om vart man kan vända sig för att få mer information.

Andra förklaringar är mer kopplade till individen där många helt enkelt saknar en affärsidé, tycker riskerna är för stora eller inte är beredda att genomgå de yrkesmässiga förändringar som krävs for att starta ett företag. Sammantaget visar resultaten att steget från att ha en positiv attityd till företagande till att verkligen starta företag är långt.

Entreprenörskapsbarometern 2016

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
Info 0672
ISBN:
978-91-87903-82-3
Årtal:
2016