Öppna upp!

Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020.

Strategins syfte är att bidra till en utveckling av det offentligt finansierade företagsfrämjandet på nationell, regional och lokal nivå för att nå det långsiktiga målet – att kvinnor och män, oavsett etnisk bakgrund och ålder ska kunna ta del av företagsfrämjande resurser på likvärdiga villkor.

Rapporten: Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor 2015-2020

Rapportens omslag
Pub.nr.:
Info 0600
Årtal:
2015