Ungdoms­anställning

Många kommuner brottas med att ungdomar varken studerar eller arbetar. Utan sysselsättning blir måendet ofta sämre för den som sitter hemma. Ungdomsanställningar fungerar som betald praktik och ger rutiner, motivation och en väg in i arbete eller studier igen.

Illustration av kontokort

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Ungdomsanställningar är till för de ungdomar som hamnar under kommunalt aktivitetsansvar. Dessa ungdomar ska bli erbjudna aktiviteter och praktik.
 • Genom att ha en dagpeng för praktiken blir ungdomarna mer motiverade. Rutiner, sammanhang och sysselsättning ger de unga ny motivation och leder ofta till anställning eller återgång till studier.

Förutsättningar för att lyckas

 • En förankring på ledningsnivå om att satsa på ungdomsanställningar.
  En budget på cirka 400 000 kronor räcker till att ha ungefär 25 ungdomar på betald praktik periodvis under ett år.
 • En väl fungerande verksamhet för kommunalt aktivitetsansvar (KAA). Det är denna avdelning som genomför arbetet.
 • Egen tid för kommunens ungdomscoacher att lägga på arbetet. Det kommer bli fler än vanligt som vill ut på praktik i denna form.
 • Tydliga rutiner och tålamod.

Steg för steg

Förbereda

 • Sätt ett maxtak för antal timmar per dag för praktiken, exempelvis fem timmar.
 • Bestäm hur hög dagpengen ska vara för de dagar ungdomen har sin praktik. Dagpeng är i många fall bättre än timpeng, då ungdomen känner att hen får full ersättning oavsett hur många timmar hen är på sin arbetsplats.
 • Om det finns regler för sommarjobb kan samma regler användas här, för antal timmar per dag och summa för ersättning.
 • Kartlägg vilka arbetsplatser som är lämpliga och stäm av med dem om möjligheten att ta emot en ungdom i några veckor.

Genomföra

 • Informera ungdomar om möjligheten att göra betald praktik. Var tydlig med vad som förväntas och att dagpengen är just en ersättning, inte en lön.
 • Hitta en arbetsplats som passar den ungdomen som ska ut på betald praktik.
 • Samla in närvarolistor regelbundet ute på arbetsplatserna, cirka en gång i månaden.
 • Passa samtidigt på att ha uppföljningssamtal med arbetsgivare om hur det går.
 • Ha coachande samtal med ungdomarna och hör hur det går med praktiken.
 • Håll koll på siffrorna så att budgeten inte överstigs.
 • Betala ut ersättning till ungdomarna.

Sammanställa

 • Sammanställ närvarolistor och utbetald ersättning.
 • Sammanställ statistik för vilka ungdomar som efter praktik går vidare till anställning eller studier.
 • Gör statusrapporter på hur det går i arbetet.
 • Presentera för styrgrupp och politiker.

Samarbetspartners

Företag, organisationer och kommunala verksamheter bidrar med praktikplatser för ungdomarna.

Uppföljning

 • Kommunalt aktivitetsansvar har inget uppföljningsansvar efter att ungdomen har fyllt 20 år eller börjar studera igen. Man kan ändå kontakta ungdomar ett år senare och höra hur det har gått efter ungdomsanställningen.
 • Idag saknas ofta rutiner för långsiktig uppföljning av detta slag i kommunal verksamhet. Det skulle vara önskvärt att kunna följa upp ungdomarna efter flera år och se hur de har gått vidare.

Kontakt

Marie Westerberg
Projektledare Kramfors kommun
E-post: fornamn.efternamn@kramfors.se

Camilla Dahlin
Kommunalt aktivitetsansvar Kramfors kommun
E-post: fornamn.efternamn@kramfors.se