Plattformsdialog

Medborgardialog går att ha på många sätt. Genom att arbeta uppsökande och med olika plattformar och kanaler kan kommunen nå fler medborgare och bygga ett långsiktigt förtroende för de olika kommunala verksamheterna.

Illustration av pratbubblor

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Aktiv och uppsökande medborgardialog på olika plattformar skapar bättre kommunikation och relationer med invånare.
 • Det ökar i sig förtroendet för och trovärdigheten hos kommunen.
 • En annan effekt är att attraktionskraften och stoltheten ökar i en kommun där alla vet vad de olika kommunala verksamheterna gör och där det finns en tydlig vilja att ha en dialog.

Förutsättningar för att lyckas

 • En förankring i att satsa på kommunikation och aktiv medborgardialog.
 • Resurser i form av en eller flera medieutvecklare eller kommunikatörer, med både strategisk och operativ kompetens.
 • Ju mer kompetenser som finns i kommunen, desto mindre behöver ni anlita externa leverantörer för strategiska insatser och produktion av innehåll.

Steg för steg

Förbereda

 • Se till att ni har rätt kompetens på plats i form av medieutvecklare eller kommunikatör.
 • Bygg upp ett intresse internt och förklara nyttan med att satsa på och utveckla kommunikationen.
 • Tänk till vad syftet med kommunikationen är. Hur ska ni nå alla? Vad vill ni berätta?

Genomföra

 • Bestäm vilka kanaler ni ska vara aktiva i. Skapa strategier för hur ni ska arbeta med dessa och vilket innehåll som ska publiceras i vilka kanaler, för vilka målgrupper.
 • Exempel på kanaler kan vara tryckt nyhetsblad, sociala medier, webb, digitala skärmar på mötesplatser, sms-tjänst för driftsstörning, nyhetsbrev och livesändning av politiska möten.
 • Se till att ha en proffsig design av det ni kommunicerar. Det gör mottagarna mer sugna på att ta till sig informationen.
 • Utbilda de olika förvaltningarna i vikten av att kommunicera i de tillgängliga kanalerna och hur de kan lägga upp inlägg på sociala medier för att avlasta kommunikatör eller medieutvecklare.
 • Strukturera arbetet så att den som till exempel lagar en vattenläcka inte behöver ägna tid åt att informera om detta samtidigt, utan informera hellre i förväg.
 • Lägg ut enklare uppgifter på kollegor. Få in det i deras vardag att tänka kommunikation. När de träffar ett företag kan de ställa en fråga, ta en bild med sin mobil eller spela in en kort film. Eller informera om en reparation som pågår. Jobba med det intensivt ett tag för att få in det nya arbetssättet. Tänk hela tiden på den som ska ta emot informationen.
 • Se till att medieutvecklare/kommunikatör även lär sig andra förvaltningars arbete och vilka frågor som är viktiga för dem. Det blir en bättre helhet om alla kan lite om varandras delar.
 • Var uppsökande, lyssna på medborgare, företag och organisationer och ta deras åsikter på allvar. Bjud in till dialog och skapa förtroende genom att ställa frågor, bry dig och föra frågan vidare till den som är ansvarig. Se till att inte bara höras när saker har gått snett.
 • Kontakta föreningar, organisationer, PRO, trossamfund, ungdomsgårdar och hör om det finns någon information de vill sprida. Det skapar förtroende och är positivt för kommunen att visa upp allt som händer.

Samarbetspartners

Föreningar, organisationer och företag kan annonsera om sina evenemang via kommunens kanaler.

Regionen är också en samarbetspartner i att sprida sin information i kommunens kanaler eller tvärtom.

Kontakt

Thomas Norberg
Övertorneå kommun
fornamn.efternamn@overtornea.se