Dialog och kanaler gör Övertorneå stolt

Många medborgare vet inte riktigt vad en kommun gör. Det vill Övertorneå kommun ändra på. Genom att satsa på aktiv kommunikation har både kännedomen om, förtroendet för och stoltheten över kommunen ökat. Idag har kommunen fler följare än invånare, något som vittnar om det stora intresset.

Neonskylt med texten "Kämpa" på en landsväg i skymning.

Faktaruta

Invånare: 4 141 (2022)
Projektägare: Övertorneå kommun
Projekttid: 2018–2022

Kontakt

Thomas Norberg
E-post: fornamn.efternamn@overtornea.se

På 30 sekunder

 • Övertorneå kommun ville utveckla medborgardialogen med kommunens invånare på olika plattformar, både digitalt och analogt.
 • En ny tjänst som mediautvecklare har fokuserat på att utveckla kommunikationen och medborgardialogen och nå fler medborgare där de befinner sig. Kommunen är aktivt närvarande i sociala medier och i andra kanaler där olika förvaltningar berättar om sina insatser och aktiviteter dagligen.
 • Arbetet har lett till att både kunskapen om och förtroendet för kommunen har ökat, både bland medborgare och andra aktörer i kommunen. Kommunikation har gått från att ses som en sidoverksamhet, till en del av beslutsfattandet.

Om projektet

– Vi som kommun arbetar på uppdrag åt alla som bor här. Därför måste vi också fundera på vad som är av intresse för dem att veta. Genom att snabbt informera vid problem och berätta vad vi gör skapar vi förtroende för de kommunala verksamheterna. Det är när man inte kommunicerar som det börjar gå rykten eller halvsanningar om vad kommunen gör och inte gör, säger Thomas Norberg, säkerhetschef på kommunledningsförvaltningen.

Det var 2018 som Övertorneå kommun valde att satsa extra på kommunikation och medborgardialog. De anställde medieutvecklaren Marcus Stenberg, som till skillnad från en kommunikatör fokuserar mer på just utveckling. De har valt att testa nya kanaler, som livesändning på Youtube och digitala skärmar, för att nå fler. De har också lagt mycket tid och energi på att få människor att vilja ha medborgardialog.

– Det är lätt att tro att det bara är att öppna en kran, så kommer åsikter och engagemang. Men det krävs lite arbete. Och helst vill man få till dialogen innan något har gått fel så dialogen inte bara blir en reaktion för att rätta till det. Nu tar vi initiativ till att träffa företag och medborgare, berätta vad vi kan göra och fråga vad de behöver, säger Marcus Stenberg.

Att Övertorneå kommun lyckas med sitt arbete är tydligt, då de har fler följare än invånare. Det ser Marcus Stenberg som positivt för eventuella hemvändare eller andra som är intresserade av besöka kommunen.

– Vi vill göra material som är intressant även för de som inte bor här, så att de blir nyfikna på att bo och turista här. När vi skapar intresse och stolthet blir det lättare att rekrytera och locka fler hit, något som alla här måste tänka på, säger Marcus Stenberg.

Det kan vara svårt att överblicka vad en kommun gör. Men genom att vi kontinuerligt lägger ut små, vardagliga insatser på Facebook får du som medborgare ta del av det, när du ändå scrollar flödet. Det bygger förtroende på sikt.

Aktiviteter

 • Uppskattad sms-tjänst för snabb information om driftsstörningar i vatten och avlopp till berörda medborgare.
 • Digitala skärmar med kommunal information som placeras ut på platser där många människor rör sig, som bybutiker, sporthallar, hälsocentraler med mera.
 • Evenemangskalender där föreningar och organisatörer kostnadsfritt får annonsera om sina evenemang på webben och digitala skärmar.
 • Annonser i tryckta nyhetsblad för att nå äldre målgrupper.
 • Videoinlägg på Facebook där kommunstyrelsens ordförande berättar om aktuella frågor, på både svenska och meänkieli.
 • Livesändning av kommunfullmäktiges möten på Youtube och Facebook, öppet för alla.
 • Nyhetsbrev till företag med alla direktupphandlingar och annan aktuell information.

Resultat och lärdomar

 • Att kommunicera om det vardagliga bygger förtroende. När man är konkret och visar montering av solceller, ett företagsbesök eller reparation av en väg förstår medborgarna vad skattpengarna går till. Det säger mer än en stor kampanj som kan upplevas skrytig.
 • En sms-tjänst för driftsstörning som snabbt går ut direkt till berörda medborgare tar bort mycket samtal till kommunen. Även om man inte vet så mycket kan man ändå kommunicera det, att man inte vet. Det minimerar frustration och frågetecken hos de boende.
 • Det är en process att få fler medarbetare att våga göra själva och publicera inlägg på sociala medier, med stöd när de behöver. Men det ger mer utrymme för kommunikatör att utveckla arbetet.
 • Det kan vara en poäng att inte skilja så mycket mellan extern och intern kommunikation. Det mesta inom kommunen är intressant för många. Det finns också en poäng att även äldre vet vad kommunen gör för unga och tvärtom. Det visar att kommunen verkligen är till för alla.