Mobil fritidsgård

En rullade fritidsgård på hjul gör det lättare att möta unga över hela kommunen, även de som bor långt från en fritidsgård. Under sommaren är det lättare att vara utomhus och vagnen kan även användas som komplement vid andra aktiviteter, som kiosk, informationsplats eller personalutrymme.

Illustration av dialog

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Aktivitetsvagnen är ett sätt att vidga den kommunala fritidsgården och kunna ta sig dit där ungdomarna finns. Det gör det möjligt för fler unga att ta del av fritidsaktiviteter utomhus och även under lov.
 • Vagnen är en släpvagn kopplad till en vanlig bil, som fylls med utrustning för olika aktiviteter. Den är mobil, flexibel och enkel att använda.
 • Med hjälp av vagnen möter ungdomsledare ungdomar och vuxna som vanligtvis inte besöker fritidsgården.
 • Aktiviteterna gör det enkelt att mötas, umgås och samverka på nya sätt.

Förutsättningar för att lyckas

 • Budget för inköp eller leasing av vagn samt inreda och anpassa den.
 • En bil som kan och får dra vagnen samt körkort (beroende på vagn och totalvikt).
 • Kostnader för inköp av utrustning och material för olika aktiviteter.
 • Förvaring av vagnen.
 • Personal som arbetar med vagnen (minst två).

Steg för steg

Förbereda

 • Gör en behovsanalys och gå igenom behov, målgrupper, vilka områden som ska inkluderas och vilka tidpunkter ni ska vara där.
 • Planera för finansiering, samverkan och informationsinsatser för att nå ut till ungdomarna.
 • Diskutera vad ni vill göra med vagnen och vilka aktiviteter som ska anordnas.
 • Planera även för vagnens konstruktion och utseende. Behövs ström och vatten? Hur ska vagnen dras och förvaras?

Genomföra

 • Köp in vagn och eventuellt bil samt material och aktiviteter.
 • Kontakta markägare innan ni ställer upp vagnen.
 • Ta reda på om tillstånd av polisen behövs.
 • Eventuellt ta nya körkortsbehörigheter.
 • Skapa ett schema för platser, aktiviteter och personal.
 • Var beredd på att vara flexibel och ändra planerna efter väder, sjukdom etcetera.

Sammanställa

 • Dokumentera gärna i foto eller film under genomförandet. Sammanfatta besöksantal och ålder samt vilka platser ni besöker och varför.

Samarbetspartners

Föreningar är bra samarbetspartners. Likaså polis och förebyggande insatser när behov finns.

Uppföljning

 • Se till att arbetet möter upp de uppsatta målen. Följ upp dokumentationen och utvärdera om vissa platser hade få besökare och vad det kan bero på. Anpassa utbudet, vilka platser vagnen besöker och tidpunkter utifrån de lärdomarna.

Kontakt

Maria Svensson
Söderhamns kommun
fornamn.efternamn@soderhamn.se