Mobil fritidsgård för hela Söderhamn

I Söderhamns kommun bor många ungdomar långt från den kommunala fritidsgården i stan. Därför skapade kommunen sommaren 2020 en fritidsgård på hjul som istället kunde åka ut till kommunens olika delar. Resultatet blev 40 stopp med 2 400 besökare.

Aktivitetsvagn som fungerar som mobil fritidsgård.

Fotograf: Sofia Söderqvist

Faktaruta

Invånare: 25 000
Projektägare: Söderhamns kommun
Projekttid: Starttid juni 2020 – pågående
Total kostnad: 200 000 kronor

Kontakt

Maria Svensson, Söderhams kommun
E-post: fornamn.efternamn@soderhamn.se

På 30 sekunder

  • Den centrala fritidsgården såg ett behov av att möta ungdomar utanför centrum och under sommaren – då många hellre vill vara utomhus.
  • Aktivitetsvagnen är en rullande fritidsgård på hjul som besöker olika platser i kommunen­. I vagnen finns utrustning och material för både skapande och fysiska aktiviteter utomhus.
  • Aktivitetsvagnen har resulterat i att fritidsledare har mött andra unga och föräldrar än i den ordinarie verksamheten. Nytänkandet har gett ännu fler nya uppslag på aktiviteter. Samverkan med andra aktörer har också ökat.

Om projektet

Söderhamns kommun arbetar förebyggande för att fånga upp barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap. Till den centrala fritidsgården Verkstäderna kommer tusentals unga för att spela, skapa, dansa eller bara hänga. Men många bor långt från tätorten och har inte möjlighet att ta del av utbudet. Därför föddes idén om en aktivitetsvagn på hjul där Marcus Wågström, verksamhetsledare på Verkstäderna har varit drivande i arbetet.

– Sedan gick det fort! Tack vare att vi hade medlen kunde vi ta ett snabbt beslut, köpa in släpvagnen, anpassa den och sedan köra igång. Det har varit mycket lyckat och vi har kunnat se effekter direkt. Alla borde ha en aktivitetsvagn, de är fantastiskt användbara, säger Maria Svensson, projektutvecklare på Söderhamns kommun.

För både barn och vuxna i Söderhamn har vagnen gjort skillnad. Den har åkt runt och ställts upp på badplatser, idrottsanläggningar och andra ställen där de unga befinner sig. Plötsligt hände det organiserade aktiviteter i olika byar under sommarlovet, utan att ungdomarna behövde åka särskilt långt. Men det valde flera unga ändå att göra, för att följa vagnen till nya platser nästa dag.

Efter den lyckade sommarsatsningen har aktivitetsvagnen fortsatt att rulla ut på sportlov och andra ledigheter, för att erbjuda kommunens unga aktiviteter på ett nytt sätt.

– Från alla håll har det bara varit hurrarop, även politiskt. Vagnen ger så otroligt mycket, till en låg kostnad. Att vi nu kan finnas på så många ställen i kommunen är ovärderligt. Och de unga känner att de kan påverka där de är, de måste inte åka in till stan, säger Maria Svensson.

Det är viktigt att nå alla ungdomar i kommunen! Alla har inte möjligheten att åka in till centrum.

Resultat och lärdomar

  • Aktivitetsvagnen har möjliggjort att kommunens ytterområden har inkluderats på ett helt nytt sätt. Även om vagnen bara stannade en dag per plats, valde många barn och unga att fortsätta följa efter vagnen dit den åkte.
  • Aktiviteterna utomhus har förenklat för nya möten, både mellan barn och unga som inte kände varandra innan och mellan fritidsledare och föräldrar.
  • Att alltid vara utomhus är både en fördel och en utmaning. Det gäller att anpassa innehållet efter ett varierande väder och vara flexibel att ändra planerna. Bra om det går att sitta inne i vagnen och spela Xbox vid riktigt dåligt väder.
  • Det är positivt att tänka annorlunda! Nya idéer öppnar upp även för de unga att komma med nya förslag på aktiviteter. Det går att göra mycket, som inte behöver bli särskilt kostsamt.