Husmatchning

Många längtar efter att bo i landsbygder men hittar inte rätt hus. Samtidigt står många fastigheter obebodda. Att som kommun ordna husmatchning mellan obebodda hus och intresserade köpare är ett sätt att underlätta för flytt till landsbygder. Samtidigt blir de gamla husen omhändertagna.

Illustration av pusselbitar.

Kort om metoden och förväntat resultat

 • Husmatchning handlar om att inventera vilka obebodda hus som finns i kommunen, kontakta ägare för utvalda fastigheter och höra vad de har för planer för sina hus.
 • Samtidigt görs en marknadsföringskampanj för att hitta intresserade husköpare, som kanske letar efter ett äldre hus att restaurera. Sedan kopplas säljare och köpare ihop.
 • Metoden leder till ökad inflyttning, fler omhändertagna hus och ökat engagemang i landsbygder.

Förutsättningar för att lyckas

 • En projektledare eller projektkoordinator med förståelse för landsbygder, för människorna där och för viljan att bo i ett ödehus.
 • Samarbete med avdelningar för turism och näringsliv på kommunen är viktigt. Modeller som engagemangstrappan (Järvsö) kan vara till hjälp för att få turister att stanna längre, återkomma och på sikt kanske även att flytta till kommunen.
 • Lokala kontakter med nyckelpersoner och med samhällsföreningar är en styrka i processen att hitta obebodda hus.
 • Ha tålamod och förståelse för att processen att sälja ett hus tar tid, särskilt när det gäller en släktgård som funnits i släkten i hundratals år eller en generationsgård med flera olika ägare.

Steg för steg

Förbereda

 • Kartlägg fastigheter som står tomma med hjälp av kommunens register med fastighetsbeteckningar. Använd er av kartor för att ta reda på vad det rör sig om för slags fastigheter. Ta hjälp av samhällbyggnadsavdelningen för att se vilka som har sagt upp sina avlopp och orsaken till uppsägningen.
 • Avgränsa vilka fastigheter som ska vara med på er lista. Ska även utländska ägare kontaktas?
 • Samla även in tips från lokalbefolkningen genom till exempel byföreningar som har stor kännedom om sin by och de tomma hus som finns där.
 • Välj vilka målgrupper ni vill rikta er till: privatpersoner, entreprenörer eller både och. Vilka grupper är mest intressanta, mest flyttbenägna och som ni kan nå ut till?
 • Ta reda på vilka värden som ska kommuniceras för att locka fler att vilja flytta till kommun.

Genomföra

 • Kontakta husägare på ett trevligt och öppet sätt, kanske med ett vykort för att fråga om deras planer för sin obebodda fastighet. Öppna upp dialogen.
 • Pricka av på listan alltefter ni får svar om fastigheten är bebodd eller om någon vill sälja.
 • Om någon vill sälja, slussa vidare till mäklare eller tipsa om en köpare som kan passa.
 • Driv parallellt en marknadsföringskampanj för att hitta intressenter som vill flytta till kommunen. Medier och sociala medier är bra kanaler för att nå många. En egen webbplats för satsningen är också bra.
 • Ta reda på vilket slags hus och läge intressenterna letar efter.
 • Ta hjälp av näringslivsavdelningen för att ta reda på vilka kompetenser som eftersöks lokalt. Finns det någon i intresselistan med den kompetensen?

Sammanställa

 • Sammanställ olika listor: en inventarielista för obebodda hus, en för intressenter, en för tips på tomma hus som ska kollas upp och en för fastigheter som ägaren vill sälja.
 • När det har gått en tid kan det vara en bra idé att göra en ny inventering av fastigheter och återkomma till de fastighetsägare som ni inte haft kontakt med.

Samarbetspartners

Lokala föreningar spelar en viktig roll som experter på sin bygd. Ta hjälp av dem för att ta reda på obebodda fastigheter som kanske inte dyker upp i inventeringslistan. För dem kan det vara en hjälp att kommunen kan ta en neutral roll i diskussioner med fastighetsägare.

Uppföljning

 • Det går att se hur många obebodda fastigheter som säljs som permanentboenden och hur många som flyttar in. Men det kan vara svårt att veta exakt vilka hus som säljs tack vare insatsen. Ett mått som går att mäta är antal följare på sociala medier för satsningen.
 • Det finns ringar på vattnet-effekter som kan vara svåra att mäta. Till exempel att någon väljer att sälja sitt hus tack vare inspiration av satsningen, men som aldrig går via kommunen

Kontakt

Ida Karlsson Lalander

Hylte kommun

fornamn.efternamn-efternamn@hylte.se