I Hylte får ödehusen liv med nya ägare

Intresset för att flytta till landsbygder ökar och många letar äldre hus att restaurera. I Hylte stod många hus tomma, men hade kunnat bli någons hem. I projektet Lev din dröm Hylte använde de grannkommunens framgångsrika koncept, där de matchar obebodda hus med rätt köpare.

En kvinna med ryggen mot kameran och tittar på ett rött hus med vita knutar i skogen.

Intresset för att flytta till landsbygder ökar och många letar äldre hus att restaurera. I Hylte stod många hus tomma, men hade kunnat bli någons hem. I projektet Lev din dröm Hylte använde de grannkommunens framgångsrika koncept, där de matchar obebodda hus med rätt köpare.

Faktaruta

Invånare: 10 619 (2021)
Projektägare: Hylte kommun
Projekttid: 2019–2022

Kontakt

Ida Karlsson Lalander, Hylte kommun
fornamn.efternamn-efternamn@hylte.se

På 30 sekunder

 • Tomma hus på landsbygden kan vara en resurs, där nya ägare kan skapa ett hem, kanske starta en verksamhet och samtidigt bevara bygdens historia.
 • Hylte kommun har satsat på fastighetsmatchning. Kommunen inventerar de obebodda hus samt hittar intresserade köpare och kopplar ihop dessa med varandra.
 • Detta har gjort att fler har flyttat till Hylte, färre hus står tomma och entreprenörsandan växer i kommunen.

Om projektet

Det bubblar i Hylte kommun. Satsningen Lev din dröm Hylte är inne på sitt tredje år och kommer troligtvis fortsätta även efter projektets slut, berättar projektkoordinator Ida Karlsson-Lalander. Idén kom från Falkenbergs satsning, som Hylte tog vid när ödehusen tog slut i grannkommunen. Det är många som har hittat sitt drömhus tack vare satsningen, även hon själv.

– Landsbygden här är fantastisk och det finns så otroligt många driftiga och engagerade människor. Även om många har en bit till sin närmaste granne så hjälps man åt. När en familj flyttar in skapar det snabbt ringar på vattnet i form av ökat engagemang, säger Ida Karlsson-Lalander.

När hon kontaktade ägare till tomma hus i Hylte blev responsen övervägande positiv. Många tyckte det var en spännande och rolig satsning. Ida Karlsson-Lalander beskriver en attitydomvandling där många uppskattar att det ”äntligen händer något”. Flera husägare har också valt att sälja sin släktgård, eftersom de har kunnat få hjälp med att hitta rätt person som kan ta över huset.

– Pandemin har öppnat upp för nya möjligheter att bo. Synen på ödehus har också ändrats, även om inte bankerna jämt håller med. Vissa väljer att flytta in i hus utan el och vatten och renovera det. Det är ett stort värde att vi får hit människor med nya kunskaper, perspektiv och idéer. Det blir en spännande dynamik när det blandas med äldre kunskaper och traditioner, säger Ida Karlsson-Lalander.

Det allra roligaste har varit all positiv feedback och goodwill vi har fått från invånarna. Som kommun upplevs man ofta lite fyrkantig och tråkig. Men vi är och gör så mycket mer och i Lev din dröm Hylte har vi verkligen kunnat visa det.

Aktiviteter

 • Inventering av obebodda fastigheter.
 • Kontakt med fastighetsägare för att höra om deras planer för husen.
 • Varumärkesarbete för kommunen med inflyttarperspektiv.
 • Marknadsföringskampanj för att hitta intresserade husköpare.
 • Informerat om projektet via en egen webbplats och sociala medier.

Resultat och lärdomar

 • Lokal förankring är A och O. Man ska inte hänga upp sig på inventeringen av fastigheter för mycket, utan även lära känna rätt personer och ta in lokala tips. Vissa fastigheter kommer inte med på listan men kan vara perfekta för rätt köpare.
 • Vad man upplever som lantligt kan skilja sig åt.
 • Målet är inte att kommunen ska vara med i så många husförsäljningar som möjligt, utan målet är att öka medvetenheten. Ju fler som känner till satsningen, desto fler pratar om den och på det sättet sprids informationen och fler tips och intressenter kommer in.
 • Det är en god idé att även vända sig till utländska ägare. Ofta har de inte en lika stark emotionell relation till fastigheten och kan tänka sig att sälja. Men var noggrann med språket när ni hör av er till dem! Annars kan det lätt bli missförstånd.