Handlarrunda

I landsbygdskommuner får livsmedelsbutiker ofta kämpa för sin överlevnad. Handlarrundan är ett sätt att få fler kunder till den lokala butiken, genom att utnyttja stillastående skolskjutsar dagtid. Förutom att gynna den lokala handeln skapar handlarrundan även positiva sociala effekter.

Illustration av kommersiell service

Kort om metoden och förväntat resultat

 • En handlarrunda är en samverkansmetod där lokala handlare och bussbolag ingår.
 • Upphandlade skolskjutsar plockar upp anmälda invånare en eller flera gånger i veckan, för att sedan skjutsa dem till den lokala matbutiken.
 • Där kan deltagarna göra sina ärenden och sedan sammanstråla för en gemensam fika, innan de blir hemskjutsade igen.
 • Detta leder till ökad lokal handel, mer tillgänglig service och starkare samvaro i bygden.

Förutsättningar för att lyckas

 • En processledare från kommunen som driver projektet.
 • En budget på cirka 75 000 per år.
 • En fungerande handlare och bussbolag på plats.
 • Engagerade lokalbor som vill medverka.

Steg för steg

Förbereda

 • Kartlägg detaljhandeln i bygden – vad finns och vad saknas?
 • Sammankalla och håll i dialogmöten för invånare och företag på den aktuella orten. Det är av stor vikt att de lokala ortsborna och entreprenörerna tidigt blir involverade.

Genomföra

 • Ta fram ett upplägg där handlare och bussbolag samarbetar.
 • Handlare har hand om administrationen – kunder ringer upp och meddelar att de vill vara med på rundan. Detta vidarebefordras till bussbolaget som lägger upp en rutt.
 • Bussbolaget plockar upp de resenärer som vill med, skjutsar dem till butiken och sedan hem igen. Personalen hjälper även till med kassar vid behov.
 • Handlaren bjuder gärna även på fika för en avslutande social stund.

Samarbetspartners

Region och länsstyrelse kan vara medfinansiärer till satsningen. Lokala entreprenörer bidrar med tid och viss ekonomi i arbetet.

Uppföljning

 • Siffror kan jämföras före och efter insatt handlarrunda för att se om butikens omsättning har gått upp. Enkäter med lokalbor kan visa på vinster och effekter för dem personligen.

Kontakt

Ulrika Larsson
Munkedals kommun

fornamn.efternamn@munkedal.se