Skolbuss kör kunder till affären i Hedekas

I Sörbygden i Munkedals kommun var den kommersiella servicen hotad eller rent av borta. För att stoppa den negativa trenden kom idén om en handlarrunda. Där hämtar stillastående skolskjutsar upp de som vill handla och kör dem till den lokala butiken. Framgångssagan har lett till gröna siffror, starkare lokal köptrohet och ökad social samvaro.

Busschauffören hjälper äldre kvinna med matkassar på bussen.

Faktaruta

Invånare: 10 600
Projektägare: Munkedals kommun
Total kostnad:100 000 kronor/år

Kontakt

Ulrika Larsson, Munkedals kommun
E-post: fornamn.efternamn2@munkedal.se

På 30 sekunder

Den lokala livsmedelsbutiken i Hedekas behövde fler kunder för att överleva. Men många invånare handlade på annan ort eller fick mat hemkörd.
Initiativet handlarrundan startades därför upp genom samverkan med kommun, samhällsförening, bybor och lokala entreprenörer.
Tre år senare har butiken ökat sin omsättning med tre miljoner. Många fler handlar lokalt och har insett kraften i att välja sin lokala butik.
Nu har försöksverksamheten blivit permanent och antalet resenärer på rundan ökar stadigt.

Om projektet

I Hedekas tätort är varje kund viktig för butikens överlevnad. Men när bensinmacken lades ner valde många att handla mat på annan ort, när de ändå behövde tanka.

Detta, tillsammans med kostsam hemsändning av mat till de äldre, gjorde att butikens framtid var oviss. Om butiken stängde skulle Hedekasborna tappa sin service av livsmedel, postutlämning, apotek, Systembolaget samt betaltjänster.

Många engagerade sig för bygdens överlevnad, och byborna kom tillsammans med ortens samhällsförening och lokala företag på dialogmöten fram till satsningen handlarrundan. Tack vare stillastående skolskjutsar kunde ortsbefolkningen nu få skjuts till affären, gratis en gång i veckan. Alla åldrar var välkomna.

– Det största värdet är att handlarrundan har bidragit till en levande landsbygd. Det går att bo här och handla på affären även om man saknar bil eller har svårt att bära tunga matkassar. Ytterligare ett värde är att handlarrundan har gynnat den sociala samvaron, det får man inte glömma bort! säger Ulrika Larsson, näringslivsutvecklare på Munkedals kommun.

Eftersom fler äldre nu väljer att handla i butiken sparar kommunen in pengar för hemsändning av mat. Det räcker om 3,75 personer med hemsändning deltar, för att rundan ska betala sig. Handlarrundan är till för alla, men det är framför allt äldre som deltar.

– Nu har butiken en ny ägare och den är numera dygnet runt-öppet med självbetjäning. Men på fredagar är de på plats och bjuder på kaffe, så Handlarrundan lever vidare precis som förut, säger Ulrika Larsson.

Utan den service som en livsmedelsbutik kan erbjuda på landsbygden tappar man enormt i attraktionskraft. Det insåg både företagare, samhällsföreningen och invånare i Sörbygden och de valde att göra något åt det.

Aktiviteter

  • Kunskapsinhämtning och erfarenhetsspridning
  • Kartläggning av detaljhandeln i kommunen
  • Dialogmöten och rådslag med ortens samhällsförening, invånare och lokala företagare

Resultat och lärdomar

  • De främsta framgångarna har varit de lokala entreprenörernas deltagande, som butiksinnehavare och bussbolag. Att de satsar tid och pengar i projektet är avgörande.
  • När engagerad medborgare ser att man tillsammans kan lyckas med ett utvecklingsprojekt ger det mer lust och energi att fortsätta engagera sig i bygdens utveckling.
  • Vikten av att ha tillgänglig service har blivit tydlig, och även att varje kund behövs för att behålla denna service. Lokal köptrohet är avgörande för den lokala butikens framtid.
  • Det är mest effektivt att ta vara på de befintliga resurser man har som kommun, än att uppfinna hjulet igen.