Gemensam webbplats för länets vuxenutbildningar

En webbplats för samtliga vuxenutbildningar i länet gör det enkelt att hitta rätt utbildning. Med frisök för samtliga kommuner får man tillgång till yrkesutbildning oavsett bostadsort.

Illustration av jordglob

Kort om metoden och förväntat resultat

 • En webbplats som samlar hela länets vuxenutbildningar på ett och samma ställe. Regionen samverkar med kommunerna för att länets vuxna ska hitta rätt utbildning och för att platserna ska fyllas.
 • En gemensam plattform gör det enkelt för individer, arbetsgivare, studievägledare och andra aktörer att överblicka vilka utbildningar som finns.
 • Fler hittar rätt utbildning och vuxenutbildningarna får fler sökande.

Förutsättningar för att lyckas

 • Budget för att bygga webbplatsen och för att driva arbetet mer än som enskilt projekt.
 • Samordnare från regionen som samverkar med rektorer, studie- och yrkesvägledare samt Yrkeshögskolan.
 • Kommunikatörer med it-kompetens på både region och kommuner.
 • En insikt i att det är ett långsiktigt och tidskrävande arbete.

Steg för steg

Förbereda

 • Förankra arbetet med samtliga kommuner.
 • Skapa en arbetsgrupp med rektorer och studie- och yrkesvägledare och ta fram ett digitalt planeringsverktyg.
 • Ta fram samverkansavtal för kommunerna, gällande frisök och andra överenskommelser.
 • Se till att det finns kommunikatörer med rätt it-kompetens, annars behöver ni anställa.
 • Handla upp konsulter som bygger webbplatsen. Även översättare till andra språk och teckenspråk. Eventuellt även marknadsföringsmaterial som infografik och filmer.

Genomföra

 • Träffas regelbundet i arbetsgruppen varje vecka.
 • Ta fram ett koncept, en struktur och aktuella texter till webbplatsen. Hur ska den se ut?
 • Konsulten bygger själva webbplatsen.
 • Samla ihop de utbildningar som ska presenteras på webbplatsen. Detta görs med fördel genom en installerad robot som automatiskt hämtar hem aktuella utbildningar från kommuner och Y rkeshögskolan.
 • Tillgängliggör rapporter, prognoser, statistik och annan användbar information på webbplatsen.
 • Samverka med näringsliv och branschföreträdare för att diskutera frågor kring yrkesutbildningar för vuxna.
 • Marknadsför både webbplatsen och de tillgängliga utbildningarna.

Samarbetspartners

Rektorer och studie- och yrkesvägledare deltar i arbetsgruppen. Arbetsgivare och branschföreträdare deltar i diskussioner om framtidsyrken. Kontaktpersoner på Yrkeshögskolan. Även samverkan med Arbetsförmedlingen och dess upphandlade konsulter.

Uppföljning

 • Utvärderingar sker lokalt i kommunerna och främst genom att räkna besökare.
 • Det är svårt att hitta ett bra sätt att följa upp hur många som hittat rätt vuxenutbildning via den gemensamma webbplatsen.

Kontakt

Maria Svensson Hallberg

fornamn.efternamn-efternamn@regionorebrolan.se