Lätt att hitta rätt i Örebro län

För mindre kommuner kan det vara svårt att anordna alla yrkesutbildningar för vuxna som behövs. Det kan också vara svårt att få en överblick över utbildningarna och fylla platserna. För att lösa utmaningen har Region Örebro län tagit fram en webbplats för länets alla vuxenutbildningar.

Leende kock i en restaurang.

Faktaruta

Invånare: 302 252
Projektägare: Region Örebro län
Projekttid: Flera olika projekt under 2016-2018
Total kostnad: Ca 1 000 000 kr

Kontakt

Maria Svensson Hallberg och Eva Sund, Region Örebro län
E-post: fornamn.efternamn-efternamn@regionorebrolan.se och fornamn.efternamn@regionorebrolan.se

På 30 sekunder

 • Många vuxna behöver utbildning för att skola om sig eller skaffa ett nytt yrke, men det är inte alltid lätt att hitta rätt yrkesutbildning i sin kommun.
 • Region Örebro län skapade därför en gemensam webbplats för vuxenutbildningar som bygger på ett samarbetsavtal och frisök för samtliga kommuner.
 • Den samlade överblicken av vuxenutbildningar har lett till att individer lättare hittar rätt utbildning. Även arbetsgivare, studievägledare och kromaktörer (på uppdrag av Arbetsförmedlingen) hittar nu enkelt information om alla aktuella vuxenutbildningar i länet.

Om projektet

Det har länge funnits ett nätverk för vuxnas lärande i Region Örebro län. Men det har saknats en gemensam ”pärm” för hur utbudet ser ut. I januari 2021 publicerades vuxenwebben, och den har både vuxit och använts flitigt sedan dess.

– Sedan några år tillbaka har vi ett samverkansavtal mellan alla kommuner med frisök, det vill säga att alla kan söka vuxen­utbildningar fritt i länet. Med en gemensam ingång blev det ännu enklare för medborgarna att hitta rätt. Vi jobbar tätt tillsammans med kommunerna – det är ett arbete med förtroende och tillit. Och det har blivit en framgångssaga, berättar Eva Sund, utvecklingsledare för utbildning och arbetsmarknad på Region Örebro län.

Yrkesvux är en ganska ny företeelse och vuxenwebben ger samlad överblick över utbudet av utbildningar för vuxna, varje sig man behöver komplettera eller växla spår i yrkeslivet. Det är ett bra verktyg för studie- och yrkesvägledare och även för Arbetsförmedlingens aktörer som ska stötta arbetssökande individer.

Tack vare en smart robotfunktion uppdateras sajten varje natt med kommunernas aktuella utbildningar. Och intresset från andra regioner och aktörer är stort.

– Den här webbplatsen är en digital infrastruktur för livslångt lärande, för alla i länet. Den är inte statisk, utan ska hela tiden förändras för vuxna som behöver ställa om eller hitta en ny utbildning, säger Maria Svensson Hallberg, utvecklingsledare för regional kompetensförsörjning.

Vi har förstått att det är ganska sällsynt och unikt med en gemensam regional vuxwebb. Det finns många regioner och andra aktörer som vill träffa oss och höra hur vi har gjort.

Aktiviteter

 • Utveckling av vuxwebben.
 • Regelbundna arbetsgruppsmöten med rektorer och studie- och yrkesvägledare.
 • Samverkansträffar med näringsliv och branschföreträdare.
 • Marknadsföring för att sprida information om utbildningar.

Resultat och lärdomar

 • Ta gärna inspiration av andra som har gått före. Det finns flera regioner som har utvecklat liknande webbplatser.
 • Förändringsarbete tar tid och man kan stöta på motstånd. Det gäller att våga gå emot det invanda och inte se förändringar som kritik mot hur man brukar göra.
 • Kroka arm med kollegor och skapa en förankring i politiken för att få stöd i satsningen. Våga trotsa stuprören!
 • Det kan finnas fördelar med att utveckla en vuxwebb i samband med att man bygger om den befintliga regionala webben, men det är inte avgörande.