Få service­arbetet i landsbygder att fungera

En guide för att få arbetet med service i landsbygder att rulla.

För att kunna bo, jobba och driva företag på en plats behövs service. Flera saker behöver fungera ihop för att en plats ska behålla sin service. Som mataffär, mackar, post, bankomater och apotek. Det är viktigt för att hela Sverige ska fungera.

1. Utred behoven

Ta reda på vilken service som behöver finnas på just din plats. Det kan du göra genom lokala möten eller undersökningar.

Räkna på ortens resurser

Planera för

fysiska möten

2. Förankra

Det är viktigt med goda relationer för att skapa engagmenag. Därför behöver arbetet förankras så att alla känner sig delaktiga. Fortsätt att göra det löpande så att resultatet kan tas om hand.

Förankra lokalt

Inkludera politiken för snabba beslut

Förankra inom den egna organisationen

3. Samverka

Samverkan är det väloljade navet som får allt att hålla ihop och skapar snurr. Det är viktigt att region, kommun och lokalsamhälle möts och tillsammans skapar nya möjligheter.

Samverka gärna innan ni startar utvecklingen

Skapa samverkansforum med fokus på serviceutveckling

Nätverka för erfarenhetsutbyte och ökat lärande

4. Ta fram en handlingsplan

Det behövs en plan framåt. En organisation för arbetet. Den ska utgå från vilken service platsen behöver och vilka resurser som finns. Både nu och i framtiden.

Planera för relevans och praktisk tillämpning

5. Skapa en gemensam målbild

En gemensam målbild ger riktning för allt arbete ni lägger ner. Genom den kan ni bestämma er för vart ni vill nå.

6. Identifiera hinder och risker

För att förstå vad som skiljer ett framgångsrikt arbete från ett som är mindre framgångsrikt, behöver man identifiera vad som hindrar insatser från att lyckas. Och vilka risker som finns.