Med samverkan som nav

För att tillväxt ska ske i hela landet krävs tillgång till grundläggande service där människor verkar och bor. Publikationen Med samverkan som nav syftar till att lyfta kunskap om förutsättningar, arbetssätt och metoder för ett framgångsrikt servicearbete. 

Runt om i landet pågår ett utvecklingsarbete för att från olika nivåer, regionalt, kommunalt och lokalt, försöka påverka och stärka tillgängligheten till kommersiell service. Det handlar om dagligvaror, drivmedel, betal­tjänster, post och apotek. 

Med samverkan som nav är i huvudsak baserad på intervjuer med projektledare och kontakt­personer för sammanlagt 20 initiativ inom ramen för Tillväxtverkets handlingsplan för landsbygds­programmet 2014–2020. Det verkar finnas en formel för framgångsrikt arbete med service. Vi beskriver den i publikationen.

Med samverkan som nav

Rapportens omslag
Pub.nr.:
0327
ISBN:
978-91-88961-57-0
Årtal:
2020