Digital plattform för lokala affärer

E-handeln växer och många mindre, lokala butiker lider av att kunder helst väljer att klicka hem varor. En lösning på detta kan vara en e-handelsplattform, där handlare kan lägga upp sina varor i ett gemensamt ”digitalt skyltfönster”.

Illustration av miniräknare

Kort om metoden och förväntat resultat

 • E-handelsplattformen är en digital lösning där kunden kan gå in på nätet, söka efter varor och köpa dem. Därefter hämtar man ut sin vara i den lokala butiken. Plattformen uppfattas som en enda butik eller köpcentrum ­– inte som många olika butiker.
 • Metoden kan användas för att ge invånarna bättre service. Det blir enklare att handla lokalt utanför öppettider, vilket gynnar både kunder och handlare.
 • Även de digitala kunskaperna och det lokala engagemanget ökar, när både handlare och kunder involverar sig i att utveckla lösningen.

Förutsättningar för att lyckas

 • En välfungerande plattform är grunden till en lyckad satsning.
 • Kompetens inom it och betallösningar behövs, gärna även någon som kan medla mellan it-bolag och handlare då det blir mycket tekniska termer.
 • En engagerad projektledare behöver ha tid för och vara beredd på att svara på de många frågor som kommer att dyker upp.
 • De medverkande butikerna behöver ha viss digital kompetens, både för e-handeln och för marknadsföring i sociala medier. De ska vara inställda på att lägga en del arbete på detta.
 • Det krävs en plan för hur handlarna ska lägga in sina produkter, kopplat till digital lagerhantering och kassasystem.

Steg för steg

Förbereda

 • Samla de butiker som vill medverka. Ha en diskussion om vad de önskar och vilka möjligheter och svårigheter som finns.
 • Utse en projektledare som driver på och kan förklara på ett enkelt sätt vad arbetet innebär.

Genomföra

 • Ta fram en egen plattform eller välj en som redan är utvecklad.
 • Ha en träff med alla handlare där man går igenom hur plattformen fungerar och lägger in de första produkterna.
 • Ta fram riktlinjer för exempelvis vilka bilder som ska användas.
 • Gå igenom hur handlarna kan arbeta med marknadsföring på sociala medier.
 • Ha tät kontakt med både handlare och plattformsleverantör i uppstartsskedet.
 • Ha med en digital expert som kan medla mellan handlare och it-konsulter.

Sammanställa

 • Gör löpande utvärderingar av vad som fungerar bra och mindre bra.

Samarbetspartners

Lokala butiker, bank och digitala företag.

Uppföljning

 • Gör löpande utvärderingar av vad handlarna tycker fungerar bra och mindre bra. Efter cirka ett års tid kan man samla alla medverkande och göra en utvärdering tillsammans. Då kan man ta reda på vad som har fungerat bra, vilka svårigheter som finns och hur man ska fortsätta arbeta framöver.

Kontakt

Eva Larsson

Torsby kommun

E-post: fornamn.efternamn@torsby.se