Östersund matchar sökande med jobb

Genom en undersökning kunde Östersund få svart på vitt hur behovet hos kommunens företagare såg ut, även hos småföretagen. När resultatet sammanställdes i ett register blev det ett konkret verktyg ur vilket kommunen direkt kan matcha arbetssökande med företagens behov av rekrytering.

Ung kvinna i stadsmiljö.

Faktaruta

Invånare: 63 867 personer
Projektägare: Östersunds kommun
Projekttid: 2018 - 2020
Total kostnad: Näringslivsundersökningen kostade cirka 120 000 kronor (konsultkostnader).

Kontakt

Karin Ernehed, projektledare på Näringslivskontoret i Östersunds kommun
Telefon: 072-218 16 20
E-post: fornamn.efternamn@ostersund.se

På 30 sekunder

  • Näringslivskontoret upphandlade en undersökning som fokuserade på fyra områden: kompetensbehov, lokaler, samarbete med utbildningscentra och samarbete med näringslivskontoret.
  • Alla svar listades i ett register. I registret gick det tydligt att urskilja behovet av kompetens, hur många personer företagen behövde anställa, när i tid, vilken kunskap och utbildning de eftersökte.
  • Ett register blev ett konkret verktyg ur vilket kommunen direkt kan matcha arbetssökande med företagens behov av rekrytering.

Om projektet

Karin Ernehed är projektledare på Näringslivskontoret i Östersunds kommun. Våren 2019 samordnade hon en näringslivsundersökning för att få svar på vad företagen i kommunen verkligen behöver.

– Prognoserna från arbetsförmedlingen behandlade bara företag med fler än fem anställda. Vi är en glesbygdskommun där småföretagare utgör en stor och viktig del av vårt fokus.

Nästan 500 företag svarade på undersökningen. Alla svar listades i ett register. Bland annat gick det tydligt att urskilja behovet av kompetens, hur många personer företagen behövde anställa, när i tid, vilken kunskap och utbildning de eftersökte etc.

– Vi såg fyra stora användningsområden för registret, bland annat jobbmatchningar. Om till exempel arbetsmarknadsenheten har en arbetslös maskinförare kan de direkt se om det finns ett företag med det behovet. Undersökningen kopplar också till kommunens välfärdsuppdrag, där registret blir ett värdefullt verktyg för att jobba med kompetensförsörjning på strategisk nivå för att få ut långtidsarbetslösa och nyanlända personer i näringslivet.

– Likaså är det ett bra underlag för utbildningsenheterna. Det visade sig till exempel att djursjukhusen hade stort behov av kvalificerade djurvårdare – en yrkesroll som det inte ens fanns en utbildning till! Nu jobbar vi tillsammans med arbetsgivaren för att hitta en bra lösning.

Resultatet blev oerhört konkret. Och ibland överraskande! Vi pratade med 482 företag. Bara hos dem fanns ett behov av att anställa 550 personer. Tänk då om vi hade pratat med alla företag i kommunen!

Resultat och lärdomar

  • Fråga företagen om ni får kontakta dem kopplat till deras svar. Hos oss sa 80 procent ja, vilket gjorde att vi hade ett enormt stort underlag att arbeta vidare med. Det var den avgörande faktorn för att vi kunde använda registret till jobbmatchning.
  • Förankra internt. Bygga upp förväntan hos de som ska använda materialet så att alla är på hugget att arbeta vidare med resultatet.
  • Berätta allt bra som undersökningen möjliggjort. Återkoppla till företagen som varit med i och berätta allt som sedan hänt. I vårt fall kunde vi berätta att vi startat en utbildning, gjort jobbmatchningar, rekryteringsevent och haft en föreläsningsserie som återkopplar till behoven av kompetensförsörjning. Det visar hur viktig deras medverkan är, så att de vill vara med igen.
  • Noggrann upphandling. Ta hjälp av en upphandlingsexpert om det behövs och var tydlig med vad ni förväntar er. Jämför vilken svarsfrekvens de olika aktörerna har uppnått tidigare, då det kan variera stort.
  • Användarvänlig leverans. Ställ krav på att få ett överskådligt material som är enkelt att förstå och använda. Tänk på att det ska kommuniceras på olika sätt, till olika målgrupper. Be att få undersökningen layoutad, kanske infografik?