Beräkna företagens kostnader

Här hittar du en guide och ett verktyg för att analysera och beräkna företagens olika kostnader i samband med nya eller ändrade regler.

Ett mål för förenklingsarbetet är att företagens kostnader till följd av regler ska minska. Då kan företagen använda tid och pengar till att driva och utveckla sin verksamhet istället. Därför behöver regelgivare räkna på kostnader.

Regler kan ge upphov till olika slags kostnader för företagen. Tillväxtverket tillämpar fem kostnadskategorier:

  • administrativ kostnad
  • produktionskostnad
  • kostnad för investering
  • skatt, avgift och subvention
  • alternativkostnad.

I vår beräkningsguide "Ekonomiska effekter av nya regler – Så beräknar du företagens kostnader" kan du läsa om hur du gör för att analysera och kvantifiera ekonomiska effekter för företag av regler.

Guiden kan antingen användas fristående, som fördjupad information till beräkningsverktyget Regelräknaren eller som ett komplement till handledning för konsekvensutredning.

Kontakt

Steven Wall
Enheten Bättre regler, Företagens kostnader
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-671 09 08