Strategiskt regionarbete

Vi stödjer regioner att främja näringslivets utveckling. Det gör vi genom att använda hela myndighetens verktyg och kraftsamla inom den regionala utvecklings-, landsbygds- och näringspolitiken.

Regionerna arbetar för att utveckla attraktiva regionala miljöer där konkurrenskraftiga företag kan verka. De måste hantera regionala behov och förutsättningar utifrån de möjligheter och utmaningar som på en övergripande nivå domineras av globalisering, digitalisering, automatisering och demografiska förändringar.

Varje region har olika behov och förutsättningar. Vi stärker det strategiska regionala utvecklingsarbetet genom att:

  • Genomföra strategiska dialoger med regioner. I dialogerna stödjer vi regionerna i prioriteringarna och att göra vägval som leder till ett effektivare genomförande av det regionala utvecklingsarbetet.
  • Sammanlänka regioner och nationella myndigheter koppat till specifika regionala behov och utmaningar.

Vill du veta mer?

Varje region har en utpekad kontaktperson som är ansvarig för Tillväxtverkets arbete med de strategiska dialogerna. I rutan nedan kan du hitta kontaktuppgifter till personen som är ansvarig för just ditt län.

Kontakt

Ansvarig för samverkan med länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Dalarna, Gävleborg och Värmland

Per Johansson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 93 38

Ansvarig för samverkan med länen Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland och Gotland

Per Johansson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 93 38

Ansvarig för samverkan med länen Skåne, Blekinge, Kronoberg, Halland, Jönköping, Kalmar och Västra Götaland

Gustaf Rehnström
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
08-681 97 70