Regional exportsamverkan

Tillväxtverket samordnar regional exportsamverkan med regionalt utvecklingsansvariga, Almi, Business Sweden, Enterprise Europe Network samt Exportkreditnämnden.

Hela Sverige exporterar

Idag finns en etablerad samverkan i samtliga län och regioner. Regionalt utvecklingsansvariga koordinerar och leder regionernas långsiktiga arbete med exportsamverkan. Arbetet med regional exportsamverkan utgår från regionens förutsättningar. Det betyder att upplägget kan se olika ut i olika regioner.

Nu finns 21 exportcentra över hela landet redo att hjälpa företag som vill exportera. Vad har exportsamverkan inneburit för de olika regionerna? Vilka aktörer samarbetar och vilka aktiviteter genomförs?

Regional exportsamverkan på LinkedIn

Genom att exportfrämjande organisationer samarbetar runt om i Sverige blir det lättare för företag att hitta rätt stöd, i rätt tid. Syftet med den här gruppen är att inspirera, informera och ge tips till varandra i exportrelaterade frågor.

För musen över länet så får du upp information för respektive län.

Blekinge

Kontakt: Catharina Rosenquist, Region Blekinge

Dalarna

Kontakt: Louise Modigs, Region Dalarna

Gotland

Kontakt: Olga Knudsen, Almi 

Gävleborg

Kontaktperson: Roger Sundström, Region Gävleborg

Halland

Kontakt: Ellen Källberg, Region Halland

Jämtland Härjedalen

Kontakt: Anna Vallström, Region Västernorrland

Jönköping

Kontakt: Mikael Gustafsson, Region Jönköping

Kalmar

Kontakt: David Lengström, Almi 

Kronoberg

Kontakt: Christoffer Jansson, Region Kronoberg

Norrbotten

Kontakt: Sabrina Suikki, Norrbottens Handelskammare

Skåne

Kontakt: Jennika Gill Noltorp, Region Skåne

Stockholm

Kontakt: Ezrema Nuhanovic, Region Stockholm 

Södermanland

Kontakt: Magnus Lindahl, Region Sörmland

Uppsala

Kontakt: Linus Andersson, Almi

Värmland

Kontakt: Benjamin Nyqvist, Region Värmland

Västerbotten

Kontakt: Annelie Karlsson, Region Västerbotten

Västernorrland

Kontakt: Anna Vallström, Region Västernorrland

Västmanland

Kontakt: Carina Lahall, Almi

Västra Götaland

Kontakt: Sophia Litsne, Västra Götalandsregionen

Örebro

Kontakt: Carina Lahall, Almi

Östergötland

Kontakt: Rodrigo Olivares, Almi