Regionala digitaliseringskoordinatorer

De regionala digitaliseringskoordinatorerna ska främja användningen av digitala arbetssätt, verktyg och tjänster.

Insatsen ska bidra till regional tillväxt och övergripande och strategisk samordning och samverkan mellan relevanta aktörer inom digitalisering.

Här hittar du kontaktuppgifter till de regionala digitaliseringskoordinatorerna och till Tillväxtverket.

Kontaktuppgifter regioner

Region Blekinge

Tobias Johansson
tobias.johansson@regionblekinge.se

Region Dalarna

Gärd Eriksson
gard.eriksson@regiondalarna.se

Region Halland

Elf Thérese RK
therese.elf@regionhalland.se

Region Gotland

Amanda Andersson
amanda.andersson@gotland.se

Region Gävleborg

Anna Beminge Linde
anna.beminge.linde@regiongavleborg.se

Region Jämtland Härjedalen

Åsa Hofsten
asa.hofsten@regionjh.se

Region Jönköping

Carina Hedfors
carina.hedfors@rjl.se

Region Kalmar

Emma Lee
emma.lee@regionkalmar.se

Region Kronoberg

Sunny Sandström
sunny.sandstrom@kronoberg.se

Region Norrbotten

Åsa Händel
asa.handel@norrbotten.se

Region Skåne

Anna Gillqvist
anna.gillqvist@skane.se

Region Stockholm

Wille Kuha
wille.kuha@sll.se

Region Södermanland

Johan Isacsson
johan.isacsson@regionsormland.se

Region Uppsala

Ulla Frisk
ulla.frisk@regionuppsala.se

Region Värmland

Erik Larsson
erik.larsson@regionvarmland.se

Region Västerbotten

Magnus Rudehäll
magnus.rudehall@regionvasterbotten.se

Region Västernorrland

Susanne Sahlin
susanne.sahlin@rvn.se

Region Västmanland

Ann-Margreth Hammar
ann-margreth.hammar@regionvastmanland.se

Region Västra Götaland

Tore Johnsson
tore.johnsson@vgregion.se

Region Örebro

Sandra Spjut
sandra.spjut@regionorebrolan.se

Region Östergötland

Niklas Guss
niklas.guss@regionostergotland.se

Kontakt

Nätverkets sekretariat

Mats Wessman
08-681 92 32
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se