Serverat - digital förenkling

Syftet med samverkansprojektet Serverat är att minska och förenkla företagens uppgiftslämnande och förenkla kontakterna med myndigheter. Serverat bidrar även till att handläggningen av ärenden blir effektivare.

Att starta och driva företag kan kräva olika tillstånd, innebära många myndighetskontakter och en hel del uppgiftslämnande till myndigheter. Inom Serverat utvecklas digital information, guidning och tjänster som utgår från företagens förutsättningar och behov. Tillstånd och liknande förfaranden där företag måste lämna uppgifter till myndigheter för att kunna starta eller utveckla sin verksamhet är i fokus.

Guidning och återanvändning av uppgifter

På verksamt.se finns guider inom olika områden som tagits fram inom arbetet med Serverat. Där svarar företagaren på frågor om sin verksamhet och utifrån svaren skapas en checklista som är anpassad efter de specifika förutsättningarna. Den visar vilka statliga och kommunala tillstånd som behövs och länkar vidare till mer information och e-tjänster hos kommuner och andra myndigheter. Checklistorna förvaltas och utvecklas av Tillväxtverket.

Nyttoanalyser som Tillväxtverket har genomfört visar att företagare har stor nytta av checklistorna, främst i form av tidsvinster. För närvarande finns checklistor för att starta restaurang, café, food-truck eller annan matservering, hotell, camping eller annan logiverksamhet, vattenbruk, biodling och honungsproduktion samt att anordna evenemang.

Kommuner som använder den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) hos Bolagsverket i någon av sina e-tjänster för företagare har möjlighet att bli valbara direkt i checklistorna. En sådan e-tjänst återanvänder och förifyller vissa grundläggande uppgifter om företaget som redan finns hos Bolagsverket, Skatteverket och Statistikmyndigheten SCB.

Serverat är ett samverkansprojekt som drivs av Tillväxtverket, Bolagsverket och Sveriges Kommuner och Regioner. Enskilda kommuner och andra myndigheter deltar också i arbetet.

Nyttan för företag

Guiderna och checklistorna på verksamt.se samt den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) förenklar för företagaren på flera sätt. Bland annat eftersom företagaren får en översikt över vad som krävs och det blir lättare att göra rätt och genom de tidsvinster som uppstår när företagaren slipper leta efter information och när redan inlämnade uppgifter återanvänds. Härigenom tillgodoses några av de problem som företag kan uppleva:

 • Vilka tillstånd krävs? Vilka aktörer måste jag kontakta?
 • I vilken ordning ska ärendena genomföras?
 • Vilka krav ställs på verksamheten och hur uppfyller jag dessa?
 • Hur söker jag tillstånd och vilka uppgifter behöver myndigheterna?
 • Samma uppgifter lämnas till flera olika myndigheter.
 • Finns det e-tjänster för att ansöka om olika tillstånd?

Nyttan för kommuner

Genom att vara valbar i Serverats guider och checklistor på verksamt.se kan kommunen ge stöd som förenklar för företagaren i samband med företagsstarten.

När kommuner har e-tjänster med koppling till den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) blir de grundläggande företagsuppgifterna förifyllda, kompletta och korrekta i e-tjänsterna. Det leder bland annat till att kommuner kan lägga mindre tid på att kvalitetssäkra grunddata och begära in kompletteringar, vilket kan bidra till kortare handläggningstider.

Anslutna kommuner

För att betraktas som ansluten till Serverat ska kommunen använda den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU) i någon av sina e-tjänster för företagare och förse Serverat med länkar till sina informationssidor för tillstånd och till sina kommunala e-tjänster så att Tillväxtverket kan göra kommunen valbar i nuvarande checklistor på verksamt.se.

För närvarande är 86 kommuner anslutna till Serverat: Arvidsjaur, Arvika, Bjurholm, Botkyrka, Burlöv, Dorotea, Eda, Eskilstuna, Essunga, Filipstad, Gotland, Gullspång, Gävle, Göteborg, Hallstahammar, Halmstad, Haparanda, Hofors, Härnösand, Härryda, Höganäs, Järfälla, Kalix, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Kil, Kramfors, Kristianstad, Kristinehamn, Kävlinge, Landskrona, Leksand, Lidköping, Lycksele, Malmö, Mariestad, Mölndal, Nordmaling, Norrköping, Nyköping, Ockelbo, Olofström, Pajala, Piteå, Robertsfors, Ronneby, Sandviken, Skara, Skellefteå, Skövde, Sollefteå, Solna, Sotenäs, Storuman, Strömstad, Strömsund, Sundsvall, Söderköping, Södertälje, Sölvesborg, Tanum, Tidaholm, Tingsryd, Timrå, Torsby, Trollhättan, Täby, Töreboda, Umeå, Upplands Bro, Upplands Väsby, Vara, Vellinge, Vetlanda, Vilhelmina, Vännäs, Värmdö, Västervik, Västerås, Växjö, Ånge, Älmhult, Ängelholm, Örnsköldsvik och Övertorneå.

Ytterligare kommuner är på väg att ansluta.

Serverats e-tjänster

Serverat har utvecklat e-tjänster för vissa kommunala tillstånd med koppling till den sammansatta bastjänsten för grundläggande uppgifter om företag (SSBTGU). Sedan den 1 juni 2021 gäller följande för Serverats förvaltning av e-tjänster.

Fortsatt förvaltning av e-tjänsten för livsmedelsanmälan

Serverats nuvarande e-tjänst för livsmedelsanmälan kommer även fortsättningsvis att uppdateras av Tillväxtverket. Det gäller följande e-tjänst:

 • Anmälan om livsmedelsverksamhet.
  Det pågår även ett arbete tillsammans med Livsmedelsverket om framtagande av en ny e-tjänst för livsmedelsanmälan med anledning av den nya riskklassningsmodellen som kommer. Läs om FörRätt längre ner på sidan.

Ingen fortsatt förvaltning av e-tjänster inom alkohol- och tobaksområdet

Sedan den 1 juni 2021 förvaltar Tillväxtverket inte längre standarderna för de e-tjänster som tagits fram inom alkohol- och tobaksområdet. För de kommuner som valt att använda dessa betyder det att kommunen enskilt eller i samverkan med andra kommuner behöver säkerställa att dessa är uppdaterade utifrån gällande lagstiftning.

Det gäller följande e-tjänster:

 • Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.
 • Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.
 • Anmälan om försäljning av folköl.
 • Ansökan om tillstånd om försäljning av tobaksvaror.
 • Anmälan om ändring eller avslut av tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror.
 • Anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Enklare riskklassning av livsmedelsverksamheter med FörRätt

Projektet FörRätt är en fortsättning på arbetet inom Serverat och drivs av Livsmedelsverket i samarbete med Tillväxtverket, kommuner och en rad intressenter. Syftet är att göra det enklare för företagare samtidigt som livsmedelskontrollen och handläggningen blir effektivare för kommunerna.

Projektet tar fram nationella standarder för e-tjänster för omklassning och anmälan av nya livsmedelsverksamheter med anledning av den nya riskklassningsmodellen som ska införas 2024. Standarderna för e-tjänsterna tas fram gemensamt i projektet men e-tjänsten införs lokalt hos deltagande kommuner. Det betyder att kommunen kommer att ha en egen tjänst som har byggts enligt den nationella standarden.

E-tjänsten för omklassning blir tillgänglig i början av 2023 och under det året ska befintliga livsmedelsverksamheter omklassas. Arbetet med e-tjänsten för anmälan av nya livsmedelsverksamheter har påbörjats under hösten 2022. Den kommer att vara klar inför årsskiftet 2023/2024 och med den tjänsten erbjuds företagaren även en sammanhållen guidning via verksamt.se.