URBACT hållbar stadsutveckling

Europeiskt samarbetsprogram för utbyte och lärande inom hållbar stadsutveckling. Tillväxtverket fungerar som svensk kontaktpunkt.

URBACT som arbetar med lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Målgruppen är kommuner och beslutsfattare.

Det görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera best practice för att förbättra stadsutveckling.

Sedan 2002 har URBACT drivit förändring över hela Europa genom att möjliggöra samarbete och idéutbyte mellan städer inom tematiska nätverk, genom att bygga upp kompetensen hos lokala intressenter i utformningen och genomförandet av integrerade och deltagande policyer, och genom att dela kunskap och god stadspraxis.

Tillväxtverket kommer också att förse URBACT-sekretariatet i Frankrike och övriga medlemsländer med information om vad som är på gång inom området integrerad hållbar stadsutveckling i Sverige.

Kontaktpunkt URBACT

Kontaktpunktens uppgift är att vara en nationell spridningspunkt för URBACT-arbetet i Sverige och erbjuda information om och nyheter från URBACT på svenska.

Om programmet

URBACT:s mål är att göra det möjligt för städer att arbeta tillsammans och utveckla integrerade lösningar till gemensamma urbana utmaningar. Det görs genom nätverkande, lärande från varandras erfarenheter och genom att identifiera best practice för att förbättra stadsutveckling.

Mer information finns på programmets webbplats. Här hittar du även information om aktuella utlysningar och hur du ansöker om stöd.

Vill du veta mer?

Om du som svensk projektaktör är intresserad av att veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns för ert projekt att söka stöd, är du välkommen att höra av dig!

Kontakt

Sara Palo
E-post: fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se
Telefon: 08- 681 65 15