URBACT hållbar stadsutveckling

Tillväxtverket är svensk kontaktpunkt för URBACT, vilket är ett EU program för utbyte och lärande inom hållbar stadsutveckling.

Syftet med URBACT är att möjliggöra för städer att arbeta tillsammans och utveckla integrerade lösningar på gemensamma urbana utmaningar. Detta görs genom nätverkande, lärande av varandras erfarenheter och genom att identifiera de bästa tillvägagångssätten för att förbättra stadsutvecklingen. URBACT-nätverk främjar erfarenhetsutbyte mellan städer och stärker urbana aktörers kapacitet att utveckla effektiva lösningar.

Nätverken behandlar olika teman kopplade till hållbar stadsutveckling, till exempel cirkulär ekonomi, talangattraktion, platsutveckling, urban fattigdom och naturbaserade lösningar. Man kan säga att URBACT är en accelerator för hållbar stadsutveckling i Europa.

Programmet har tre målsättningar:

  • Att använda transnationella nätverk för att dra nytt av kunskap om strategier och åtgärder för hållbar stadsutveckling.
  • Att förbättra de deltagande projektaktörernas kapacitet att designa och genomföra hållbar stadsutveckling.
  • Att säkerställa att URBACT kunskap är tillgänglig för aktörer som arbetar med stadsutveckling på lokal, regional, nationell och EU-nivå.

URBACT-metoden

URBACT har utvecklat processer och verktyg som en del av URBACT-metoden. Metoden uppmuntrar städer att ompröva centraliserade förvaltningsstrukturer och övergå till mer inkluderande och holistiska modeller. URBACTs tillvägagångssätt innebär att hållbar stadsutveckling drivs av handlingsorienterade strategier, som skapas och implementeras tillsammans med lokalbefolkningen.

Kontaktpunkt URBACT

Programsekretariatet finns i Paris, Frankrike. Ansökningar om projektfinansiering ställs direkt till sekretariatet i Paris.

Svensk kontaktpunkt är Tillväxtverket. Kontaktpunktens uppgift är att vara en nationell spridningspunkt för URBACT-arbetet i Sverige och erbjuda information om och nyheter från URBACT på svenska. Tillväxtverket förser även URBACT-sekretariatet i Frankrike och övriga medlemsländer med information om vad som är på gång inom området integrerad hållbar stadsutveckling i Sverige.

Vill du veta mer?

Mer information om URBACT, aktuella utlysningar och om hur du ansöker om stöd hittar du på URBACTs webbplatser. För att hålla dig uppdaterad om senaste nyheterna kan du även prenumerera på URBACT Sveriges nyhetsbrev och följa URBACT Sverige på LinkedIn .

Om du som svensk aktör är intresserad av att veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns för er, är du välkommen att höra av dig till oss på Tillväxtverket.

Kontakt

Sara Palo
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se

Lovisa Petersson
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se