Fit for Future-plattformen (F4F)

Plattformen tar fram rekommendationer som ska förbättra EU:s regelverk.

Som ett led i EU-kommissionens strategi för bättre lagstiftning inrättades 2015 en plattform som ska bidra till att förenkla och modernisera EU-lagstiftningen samt minska regelkostnaderna för företag.

Plattformen behandlar dels lagstiftningsinitiativ från EU-kommissionen, dels förslag från allmänhet, företag och myndigheter. Plattformen antar varje år ett arbetsprogram för prioriterade områden och sakfrågor.

Plattformen består av en regeringsgrupp och en intressentgrupp. I den senare representeras framför allt branschorganisationer. EU-kommissionären för regelförenkling, för närvarande Maroš Šefčovič, är ordförande. Svensk representant är Anna Johansson, chef för Tillväxtverkets avdelning för förenkling.

Kontakt

Anna Stattin

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se