Espon 2020 ökar effektiviteten i EU:s sammanhållningspolitik

Samarbets- och forskningsprogrammet Espon 2020 ska stödja arbetet med att öka effektiviteten i EU:s sammanhållningspolitik inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Tillväxtverket är kontaktpunkt för programmet i Sverige. Kontaktpunktens uppgift är att sprida information om programmet samt stödja initiering och utveckling av projekt gentemot svenska aktörer.

Om programmet

Espon 2020 är ett av de 14 Interregprogram som Sverige deltar i. Programmet ska stödja arbetet med att öka effektiviteten i EU:s sammanhållningspolitik inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna).

Programmet ska också främja arbetet med nationella och regionala strategier för territoriell utveckling genom att skapa kunskapsunderlag och sprida kunskap för mer effektiva beslutsprocesser i Europa och EU:s medlemsländer. Till exempel kan materialet användas som underlag för att utforma strategier och politik eller användas i strategiskt utvecklingsarbete, inte minst på regional nivå.

Espon 2020 är initierat av EU-kommissionen och står för European Observation Network on Territorial Development and Cohesion. Programmet omfattar alla regioner/länder inom EU. Dessutom deltar Island, Lichtenstein, Norge och Schweiz.

Målgrupper för Espon 2020

Beslutsfattare och praktiker på alla beslutsnivåer och samhällssektorer som har intresse av territoriell utveckling kan ses som målgrupper för Espon i Sverige är. Exempelvis institutioner och aktörer inom den europeiska sammanhållningspolitiken som arbetar med interregionala, transnationella och makroregionala program samt aktörer inom den regionala tillväxtpolitiken och inom regional och lokal planering.

Vill du veta mer?

Om du som svensk projektaktör är intresserad av att veta mer om programmet och vilka möjligheter som finns för ert projekt att söka stöd, är du välkommen att höra av dig. Se kontakt nedan.

Kontakt

Wolfgang Pichler

08-681 91 72
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se