En digital ingång till Europa (Single digital gateway, SDG)

EU vill skapa en digital ingång som gör det enklare att till exempel börja arbeta eller starta ett företag i ett annat EU-land.

I Sverige berörs myndigheter på statlig, regional och kommunal nivå av arbetet.

Starta, driva och avveckla företag är ett av de områden där det ska finnas information och digitala tjänster för företag. Tillväxtverket är en så kallad behörig aktör och arbetar för att uppfylla sin del av SDG-förordningen.

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har rollen som nationell samordnare. DIGG har tagit fram en genomförandeplan för hur Sverige ska införa det tekniska systemet för gränsöverskridande automatiskt utbyte av bevis och tillämpning av engångsprincipen (en uppgift en gång). Tillväxtverket bidrar aktivt i arbetet genom att ingå i DIGG:s nationella arbetsgrupp och i EU-kommissionens arbetsgrupp för införandet av den digitala ingången.

Tillväxtverket, tillsammans med samverkande myndigheter, anpassar också och utvecklar webbplatserna verksamt.se samt tillvaxtverket.se så att de uppfyller EU-kommissionens krav:

  • På verksamt.se samlar vi relevant information och länkar från myndigheter för den som vill starta och driva företag från ett annat EU-land.
  • På tillvaxtverket.se finns information om finansiering som den som vill starta och driva företag från ett annat EU-land kan söka.

Kontakt

E-post: sdg@tillvaxtverket.se