Workshop om Pipos Regionalanalys, Arjeplog

Fördjupa dig i Tillväxtverkets nya geografiska analysverktyg Regionalanalys. Knyt kontakter med andra som arbetar med samhällsfrågor och med verktyget.

Seminariet passar dig som

Arbetar med samhällsutveckling inom offentlig sektor.

Om seminariet

Tillväxtverket håller ett antal workshops om Regionalanalys under våren och bjuder dig som är intresserad att delta på någon av dessa.

Under workshopen kommer vi:

  • ha en genomgång av Regionalanalys grundfunktioner och hur de samverkar
  • ge praktiska exempel på användande där du som deltagare gärna får hjälpa till med förslag
  • ha en gemensam utvärdering av Regionalanalys inklusive diskussion kring utvecklingsmöjligheter.

Om Regionalanalys

Regionalanalys är en tjänst på Tillväxtverkets GIS-plattform Pipos och ska ge en bred kunskapsgrund för samhällsplanering genom att enkelt kunna definiera, beskriva och jämföra olika geografiska områden inom Sverige.

Notera att Regionalanalys är till för offentlig sektor.