Seminarium om utlysning för kompetensförsörjning i Västsverige

Har du idéer om hur vi kan stärka vår regionala kompetens­försörjning? Letar ni projektfinansiering i Västsverige? Då är ni välkomna till oss på Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet på ett digitalt inspirations- och informationsseminarium.

Seminariet passar dig som

Arbetar med frågor rörande kompetensförsörjning i Västsverige.

Om seminariet

Syftet är att inspirera och visa på goda exempel från fonderna. Vi hoppas tillfället kan vara ett steg på vägen för er inför ansökan och kommande projekt.

I Västsverige behöver vi möta bristen på arbetskraft och att förbättra matchningen mellan arbetskraftens kompetens och den rådande efterfrågan. Kompetensfrågan är central för ett konkurrenskraftigt näringsliv och för att stärka individers ställning på arbetsmarknaden. Insatserna inom Socialfonden+ ska bidra till en inkluderande arbetsmarknad. Regionalfonden lyfter särskilt behoven inom de områden regionerna är starka. Hur kan smart specialisering skapa ett mer hållbart Västsverige?

Agenda

Under seminariet kommer Susanne Hammarström från Västra Götalandsregionen och Pernilla Isaksson från Region Halland berätta om deras syn på de regionala behoven inom kompetensförsörjning.

Efter det kommer vi på Svenska ESF-rådet och Tillväxtverket berätta om kommande möjligheter till projektfinansiering inom kompetensförsörjning.

Avslutningsvis kommer två projekt presentera sin verksamhet och hur de bidragit till att lösa regionala utmaningar.

Välkomna!

I samarbete med: Svenska ESF-rådet.