Save the date: Nationell Livsmedelskonferens

Tillväxtverket arrangerar en nationell livsmedelskonferens den 23 oktober 2024 på Münchenbryggeriet i Stockholm. I år kommer vi att fokusera på att belysa centrala frågeställningar som rör lönsamhet, resiliens och robusthet inom livsmedelskedjan.

Konferensen passar dig som

Är en aktör från akademin, branschorganisationer, näringslivet eller offentlig sektor och vill delta i utbytet av kunskap, idéer och erfarenheter kring centrala ämnen som berör utvecklingen av en hållbart lönsam, resilient och robust livsmedelskedja.

Om konferensen

Sedan 2020 har Tillväxtverket, inom ramen för sitt samordningsuppdrag inom livsmedelsstrategin, årligen arrangerat en nationell konferens inriktad på livsmedelskedjan. Denna konferens fungerar som en samlingspunkt för en mångfald av aktörer som är verksamma inom livsmedelskedjan och/eller arbetar med att främja dess utveckling.

Under 2024 års upplaga av den nationella livsmedelskonferensen kommer vi att fördjupa oss i centrala frågeställningar som berör genomförandet av den nationella livsmedelsstrategin. Genom föreläsningar, paneldebatter och interaktiva workshops kommer vi att belysa och utforska hur vi driver på de förändringar som behövs för forma en livsmedelskedja som inte bara är mer lönsam, utan även mer resilient och robust. Konferensens huvudsyfte är att underlätta utbyte av erfarenheter och främja nätverksbyggande för att stärka samverkan, vilket i sin tur bidrar till att främja genomförandet av den svenska livsmedelsstrategin.

Program

Programmet uppdateras löpande. Håll koll på de senaste uppdateringarna här!

Tidigare nationella livsmedelskonferenser

2020: Anordnades den första nationella livsmedelskonferensen tillsammans med Jordbruksverket, med ett fokus på myndigheternas tvärgående livsmedelsuppdrag och hur vi tillsammans kan nyttja potentialen i livsmedelskedjan för att uppnå målen i livsmedelsstrategin.

2021: Tillväxtverket anordnade konferensen i samarbete med Jordbruksverket, med ett fokus på hur vi genom gemensamma krafter kan ta vara på potentialen i livsmedelskedjan för att uppnå målen i livsmedelsstrategin. Fokus låg på innovation för att driva utveckling och omställning.

2023: Anordnade Tillväxtverket konferensen med fokus på samverkan mellan regional och nationell nivå, och hur vi tillsammans kan samla resurser, kreativitet och insatser för att få bäst effekt i genomförandet av livsmedelsstrategin.

Kontakt

Josefine Majewski

fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se