Infoträff om EUIs finansiering för innovativ hållbar stadsutveckling

Välkommen till en infoträff för att höra mer om European Urban Initiatives (EUI) utlysning för Innovative Actions som är öppen till 14 oktober 2024. Utlysningen erbjuder städer möjlighet att experimentera med innovativa och kreativa lösningar och att omvandla ambitiösa och kreativa idéer till prototyper som kan testas i urbana miljöer.

Seminariet passar dig som

arbetar med innovativa projekt med fokus på energiomställning och teknik i städer.

Om seminariet

På denna inforträff får du höra mer om European Urban Initiatives (EUI) utlysning för Innovative Actions, som är öppen till 14 oktober 2024.

Utlysningen erbjuder städer möjlighet att experimentera med innovativa och kreativa lösningar och att omvandla ambitiösa och kreativa idéer till prototyper som kan testas i urbana miljöer. En del i projekten är kunskapsöverföring, detta genom att projektens resultat ska överföras till andra europeiska städer. Bortsett från kunskapsöverföringen i projektens senare del så bedrivs projekten lokalt och nationellt. Varje projekt kan få upp till 5 miljoner euro i finansiering från EUI under en projekttid på högst 3,5 år.

Utlysningen har två teman: energiomställning och teknik i städer. Läs mer här Länk till annan webbplats.

Kontakt

Sara Palo
Sara.palo@tillvaxtverket.se

Lovisa Petersson
Lovisa.petersson@tillvaxtverket.se