Höjdpunkter från Global Sustainable Tourism Conference 2024

I april 2024 genomför Global Sustainable Tourism Council (GSTC) sin globala kongress GSTC2024 i Sverige. Tillväxtverket och Visit Sweden var värdar för evenemanget.

Under kongressen blir det fullt fokus på kunskapsutbyte mellan deltagare från hela världen, med föreläsningar, workshops och paneldebatter som guidade oss genom hur verksamheter kan anpassa sig till att agera klimat- och miljösmart, goda exempel på att engagera besökare, invånare och företag i det lokala samhället samt vad som krävs för att utveckla långsiktiga och innovativa företag.

Som det tionde avsnittet i Visit Swedens och Tillväxtverkets webbinarieserie: ”Destinationen Sverige - tillsammans ökar vi takten för en mer hållbar besöksnäring” genomför vi ett webbinarium där vi delar lärdomar och inspiration från kongressen, genom olika personer - både svenska och internationella deltagare, talare och besökare.

I samarbete med: Visit Sweden