Ett grönare och mer klimatsmart Västerbotten

Vill din organisation vara med och främja produktion av förnybara drivmedel eller bidra till utveckling av smarta energisystem i Västerbotten? Kan ni bidra till att främja cirkulär ekonomi eller kartlägga risker kopplade till klimatförändringar? Då kanske vi kan hjälpa till med finansiering av projekt inom dessa områden.

Seminariet passar dig som

Arbetar med frågor rörande förnybara drivmedel och/eller utveckling av smarta energisystem i Västerbotten.

Om seminariet

Den 15 maj vill vi gärna träffa er för att samtala kring de utmaningar och möjligheter som finns i Västerbotten kopplade till förnybara drivmedel, smarta energisystem, cirkulär ekonomi och klimatanpassningar. Under en halvdag kommer det finnas möjlighet att både lyssna på föreläsningar på temat och samtala med andra aktörer samt oss finansiärer. Vi hoppas på att kunna utbyta erfarenheter och inspirera till nya insatser. Vi kommer också att berätta om de finansieringsmöjligheterna som finns hos Tillväxtverket respektive Region Västerbotten.

Program

09:00-09:10 Välkomna och introduktion till dagen
09:10-09:35 Föreläsning: Grön omställning – möjligheter och utmaningar i Västerbotten
Tina Holmlund, verksamhetsledare Energi- och klimatanpassning, Länsstyrelsen Västerbotten
09:35-10:00 Föreläsning: Forskning och utveckling för grön omställning med sikte på ren bioenergi, cirkulära materialflöden och hållbar resursanvändning
Christoffer Boman, universitetslektor vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik, Umeå Universitet.
10:00-10:30 Fikapaus
10:30 Återsamling och introduktion till gruppdiskussioner
10:35-11:05 Gruppdiskussioner med teman Förnybara drivmedel, Smarta energisystem, Cirkulär ekonomi och Klimatanpassningar. - En möjlighet till samtal, erfarenhetsutbyte och nya samarbeten
11:30-11:55 Information om finansieringsmöjligheterna hos Tillväxtverket respektive Region Västerbotten
11:55-12:00 Avslutning av dagen

I samarbete med: Region Västerbotten

Kontakt

Linda Wiström
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se