Ett grönare och mer klimatsmart Norrbotten

Vill din organisation vara med och främja produktion av förnybara drivmedel eller bidra till utveckling av smarta energisystem i Norrbotten? Kan ni bidra till att främja cirkulär ekonomi eller kartlägga risker kopplade till klimatförändringar? Då kanske vi kan hjälpa till med finansiering av projekt inom dessa områden.

Seminariet passar dig som

Arbetar med frågor rörande förnybara drivmedel, cirkulär ekonomi och klimatanpassningar och/eller utveckling av smarta energisystem i Norrbotten.

Om seminariet

Den 30 maj vill vi gärna träffa er för att samtala kring de utmaningar och möjligheter som finns i Norrbotten kopplade till förnybara drivmedel, smarta energisystem, cirkulär ekonomi och klimatanpassningar.

Under en halvdag kommer det finnas möjlighet att både lyssna på föreläsningar på temat och samtala med andra aktörer samt oss finansiärer. Vi hoppas på att kunna utbyta erfarenheter och inspirera till nya insatser.

Vi kommer också att berätta om de finansieringsmöjligheterna som finns hos Tillväxtverket respektive Region Norrbotten.

Semiariet är kostnadsfritt.

Varmt välkomna!

Program

09:00-09:10 Välkomna och introduktion till dagen
09:10-09:40 Föreläsning: "Europas gröna omställning"

En utblick över EU:s gröna giv, hur det kan komma att påverka näringslivet och andra aktörer. Tillväxtverket berättar om EU:s målsättningar, vart svenska företag står idag när det gäller grön omställning och tipsar om ett verktyg för dig som vill utveckla din cirkulära affärsmodell.

Maria Engström och Caroline Dalbom, Tillväxtverket

09:40-10:00 Fikapaus

10:00-10:30 Scensamtal med pågående projekt
10:30-11:10 Gruppdiskussioner med fokus på behov i regionen
- En möjlighet till samtal, erfarenhetsutbyte och att hitta nya samarbeten
11:30-11:55 Information om finansieringsmöjligheterna hos Tillväxtverket respektive Region Norrbotten
11:55-12:00 Avslutning av dagen

Tillväxtverket och Region Norrbotten finns på plats efter mötet för att svara på frågor.

I samarbete med: Region Norrbotten.

Kontakt

Linda Wiström
fornamn.efternamn@tillvaxtverket.se