Cirkulärland: vägriktning, verktyg och verkstad för att nå dit

Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge tillsammans med Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Tillväxtverket bjuder in till ett mobiliseringsevent med fokus på grön omställning och cirkulär ekonomi.

Seminariet passar dig som

Är en aktör som arbetar med innovations- och företagsfrämjande, lärosäten, forskningsinstitutioner, företag, offentlig sektor och civilsamhälle.

Om seminariet

Fokus kommer ligga på att främja nytänkande tvärsektoriella samarbeten, bidra till nya projekttankar men även att främja cirkulära aspekter i redan påtänkta ansökningar till utlysningen från EU:s regionalfond som är öppen mellan augusti och september 2024.

Målet med detta evenemang är att:

  • Öka kunskapen för området grön omställning i det företagsfrämjande systemet.
  • Belysa hur cirkulär ekonomi och stärkt självförsörjning hänger ihop med grön omställning.
  • Visa på en vägriktning vad gäller grön omställning i Skåne - vart behöver vi ta oss?
  • Inspirera och ge inblick i hur projektupplägg till Regionalfonden kan se ut.
  • Skapa förutsättningar för nya samarbeten och projekt.

Läs mer om regionalfondsprogrammet Skåne-Blekinge.

I samarbete med: Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge tillsammans med Region Skåne och Länsstyrelsen Skåne.