EU-taxonomin om hållbara investeringar - hur påverkas små och medelstora företag?

En rapport om hur de små och medelstora företagen påverkas och vilka förutsättningar de har att möta kraven i EU:s taxonomi för hållbar verksamhet.

EU:s taxonomi är en ny lagstiftning och ett klassificeringssystem för hållbar verksamhet med syftet att införa gemensamma definitioner och underlätta för hållbara investeringar i Europa. Rapporten belyser hur små och medelstora företag kan påverkas av taxonomin samt de förutsättningar de har för att möta kraven.

Sammanfattning

  • Små och medelstora företag kan påverkas av EU:s taxonomi för hållbar verksamhet
  • Taxonomin har syftet att införa gemensamma definitioner av hållbarhet och underlätta för hållbara investeringar
  • Rapporten belyser förutsättningarna för små och medelstora företag att möta kraven i taxonomin
  • Offentliga aktörer kan vara ett stöd i omställningen.
  • Taxonomin är en del av EU:s gröna giv som ska säkerställa en rättvis övergång till ett hållbart samhälle och ekonomi. 

Intressant för dig som

  • Är ett litet eller medelstort företag och är intresserad av EU:s taxonomi och dess påverkan
  • Är offentlig aktör som kan vara ett stöd i omställningen

Övrigt

Rapporten har tagits fram av Ramboll på uppdrag av Tillväxtverket.

EU-taxonomin om hållbara investeringar - hur påverkas små och medelstora företag

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0435
ISBN:
978-91-89730-23-6
Årtal:
2023