Årsredovisning 2022

Tillväxtverkets årsredovisning 2022.

Om resultatredovisningen

Resultatredovisningen beskriver hur Tillväxtverket tog sig an uppdraget att bidra till konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige 2023.

Vi inleder resultatredovisningen med återrapportering av vårt stöd vid korttidsarbete, följt av regleringsbrevets tre målområden. Dessa huvudavsnitt är indelade i underavsnitt med redovisning av resultat och utveckling samt en samlad bedömning.

  • Stöd vid korttidsarbete
  • Hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft i företag
  • Villkor och förutsättningar för företag
  • Hållbar regional utveckling och landsbygdsutveckling.

Därefter redovisar vi övriga återrapporteringskrav och uppdrag samt övriga uppgifter enligt instruktionen, vår kompetensförsörjning och året i siffror.

Årsredovisning 2022

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
978-91-89730-26-7
ISBN:
INFO 0724
Årtal:
2023