Svenskars resande 2020-2021

Svenskars resande under 2020 och 2021 påverkades framför allt av den då rådande Coronapandemin och de rekommendationer och restriktioner Sverige och andra länder hade avseende resande. I denna rapport presenterar Tillväxtverket övergripande resultat från undersökningen för åren 2020–2021.

Tillväxtverket har det nationella ansvaret för att ta fram statistik om turismresandet och genomför årligen undersökningen Svenskars resande. Undersökningen samlar in uppgifter om både dagresor och övernattningsresor som den svenska befolkningen gör inom Sverige och utomlands. Statistiken sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Resultaten från undersökningen, 2017–2021, återfinns i Sveriges Statistiska Databaser Länk till annan webbplats..

Svenskars resande 2020-2021

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0414
ISBN:
978-91-89730-01-4
Årtal:
2022