Regionalfondens bidrag till utveckling i Skåne-Blekinge

Låg produktivitet, låg sysselsättningsgrad och stora skillnader inom regionen. Det är tre huvudutmaningar för tillväxt i Skåne och Blekinge. Den här rapporten sammanfattar vad EU:s regionalfond har finansierat i området under 2014-2020 för att förhindra att utmaningarna växer.

Rapporten ger oss en överblick av vilka insatsområden och projekt som pengarna har gått till. Den visar också upp projektens resultat och vilka FN-mål inom Agenda 2030 som insatserna mappar mot. En karta ger oss möjligheten att se var de totalt 1 622 företag som har fått stöd genom EU-projekten, finns någonstans. Vi får också se illustrativt presenterade siffror över branscher som företagen finns inom.

Rapporten har tagits fram av medarbetare på Tillväxtverket och pågående och avslutade projekt har matchas mot de utmaningar som programmet ska arbeta mot.

För att möta utmaningarna har programmets finansiering gått till fem insatsområden:

  • Att stärka forksning, teknisk utveckling och innovation.
  • Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag.
  • Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer.
  • Öka tillgången till, användningen av och kvalitén på bredband samt informations- och kommunikationsteknik.
  • Hållbar stadsutveckling.

Utöver detta beskriver rapporten arbetet med regionernas smarta specialiseringsområden. Smart specialisering handlar om att utveckla regionens innovationskapacitet på ett systematiskt sätt. I program-met 2014–2020 identifierade Skåne smarta hållbara städer, personlig hälsa och smarta material som särskilt utpekade områden. Blekinge identifierade arbetsliv.

Rapporten handlar bara om de projekt som har avslutats. EU:s programperiod 2014-2020 pågår i praktiken till 2023 och därför finns det fortfarande många projekt pågår. De pågående projekten kommer att redovisas senare.

Kontakt

Regionalfondens bidrag till utveckling - Skåne-Blekinge

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0388
ISBN:
978-91-89255-53-1
Årtal:
2022