Hur syns lands­bygder i myndig­heters verksamhet?

Går det att utveckla landsbygdsperspektivet hos myndigheter? Ja, menar denna rapport.

I propositionen ”En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder – för ett Sverige som håller ihop” framhåller regeringen att det är angeläget att myndigheter i sina verksamheter beaktar vilka konsekvenser myndigheters beslut eller insatser får för landsbygder. Studier som Tillväxtverket gjort visar att det finns potential att utveckla landsbygdsperspektivet i många myndigheters verksamheter. Bland annat har det framkommit att få myndigheter redovisar hur deras verksamheter faller ut geografiskt.

Rapporten syftar till att undersöka förutsättningarna för geografiska beskrivningar av myndigheters verksamheter.

Rapporten beskriver möjligheter att synliggöra, och undersöker förutsättningar för att kontinuerligt kunna följa upp utfall av myndigheternas verksamheter i geografin.

Rapportens slutsatser sorteras i tre kategorier med tillhörande rekommendationer:

  • Nyttan med geografisk uppföljning
  • Syftet med geografisk uppföljning
  • Praktiska förutsättningar för geografisk uppföljning

Hur syns landsbygder i myndigheters verksamhet?

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0411
ISBN:
0411978 91 89255 96 8
Årtal:
2022