Effektanalys av EU:s regionalfond i Västsverige

Vi behöver förstå betydelsen av våra EU-program och ett tillvägagångssätt kan vara att analysera programmens projektportföljer. Just den här projektanalysen kopplar ihop olika typer av regional nyckeldata för att skapa en bild av hur effekterna av programmet Västsverige förhåller sig till EU:s mål och regionala strategier.

Portföljanalysen, eller rapporten som det också är, är skriven efter en bred analysering av data. Rapporten tar också avstamp i företeelsen innovation på många sätt.

- Vi har använt oss av EU-kommissionens "Regional innovation scoreboard 2021". Att använda sig av en bredare sammanställning av data är nytt för den här typen av analys. Rapporten presenterar också en så kallad resultattavla för Regionalfonden, som ringar in resultat som programmet har bidragit med 2014-2020, säger författaren Mohamed Ben Abdelhamid.

Att det just är årtalen 2014-2020 är ingen slump. EU delar nämligen upp sina finanser i sjuåriga, så kallade, programperioder och eftersom 2014-2020 är på väg att avslutas så är det viktigare än någonsin att analysera resultatet av pengarna. Blev det som vi tänkt?

Vad visar analysen då?

- Målet var att lyfta de påvisbara effekterna av programmet. Utifrån det perspektivet bjuder analysen på en del intressanta slutsatser och reflektioner. Till exempel pekar den på tydliga synergier mellan EU-programmet Horisont 2020, Regionalfonden och Vinnovas program i Västsverige. Samtidigt blev det ännu tydligare att Regionalfonden spelar en avgörande roll i uppbyggnaden av forsknings- och innovationsekosystemen i regionerna. Det görs genom att fonden skapar förändringar i de grundläggande regionala förutsättningarna.

Kan du ge exempel på resultat som lyfts?

- Analysen visar att 67 procent av projektledarna, som deltagit i en enkätundersökning, har sett en konkret förändring i de företag som tar del av deras projekts insatser. Den visar även att 35 procent av projekten har kunnat bidra till att deltagande små och medelstora företag har minskat sin resursanvändning och sina koldioxidutsläpp. Det bekräftar att en stor del av projekten har lyckats med att implementera miljöhållbarhet i sitt erbjudande till företag, säger Mohamed Ben Abdelhamid.

En fond med många namn

Europeiska regionala utvecklingsfonden är ett kärt barn med många namn. Länge, och fortfarande, kallades den för ERUF. Det är ett namn som kan vara svårt att förstå för alla, så vi kallar den gärna för EU:s regionalfond, eller kort och gott Regionalfonden.

Effektanalys av EU:s regionalfond i Västsverige - Portföljanalys 2014-2020

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0389
ISBN:
978-91-89255-54-8
Årtal:
2022