Utvärdering av program för socialt företagande och samhälls­entreprenörskap 2018 - 2020

Här kan du ta del av den utvärdering som Sweco gjort av Tillväxtverkets program för att stärka socialt företagande och samhällsentreprenörskap under 2018-2020.

Rapporten grundar sig främst på enkäter och intervjuer med projektägare, nyckelaktörer samt projektens slutrapporter. Den omfattar även en översyn av programmets förutsättningar samt rekommendationer på fortsatt arbete för att främja socialt företagande i Sverige, för att på så sätt mer effektivt kunna stärka dem som nycklar för en hållbar tillväxt och utveckling.

Utvärdering av program för socialt företagande och samhällsentreprenörskap 2019-2020

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0354
ISBN:
978-91-88961-88-4
Årtal:
2021