Tillstånd och trender för reg­io­nal tillväxt 2020

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020 ger grundläggande fakta, statistik och analyser om regionala förutsättningar och tillväxtprocesser. Kunskapen kan bidra till hållbar regional utveckling. 

Rapporten studerar socio-ekonomiska mekanismer som påverkar företag och regioner både idag och framöver utifrån statistik för perioden 2008 till 2018.

I tre kapitel, Mot en hållbar regional utveckling, Utvecklingskraft i alla delar av landet samt slutligen Stärkt lokal och regional konkurrenskraft beskriver vi olika aspekter av regional tillväxt.

I rapporten beskriver vi tillståndet och utvecklingen i Sveriges regioner utifrån statistik från SCB på mikronivå som ger oss möjlighet att belysa olika frågeställningar i detalj. Vi refererar också till forskning, och andra relevanta underlag och analyser från Tillväxtverket, andra myndigheter och regioner.

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020 ska tjäna som ett övergripande referensmaterial där alla som är intresserade av den regionala utvecklingen kan få en sammanhållen bild över läget och trender. Olika delar av rapporten kan också ses som en fördjupning av de kortfattade beskrivningar och indikatorer om regioner som Tillväxtverket tillhandahåller för utgiftsområdet regional tillväxt till regeringens budgetproposition.

Tillstånd och trender för regional tillväxt 2020

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0357
ISBN:
ISBN 978-91-88961-93-8
Årtal:
2021