Regionalfonden Stockholms bidrag till Agenda 2030 - en portföljanalys

Att förbättra vården, skapa en mer effektiv energianvändning och gynna den ekonomiska tillväxten. Det är tre områden som Regionalfondsprogrammet Stockholm arbetar inom och som har stark koppling till de globala målen i Agenda 2030.

Regionalfondsprogrammen ska främja hållbar regional tillväxt. Under arbetets gång har det dock visat sig att tillväxtsatsningarna även har haft kopplingar till Agenda 2030. Genom Regionalfonden Stockholms projekt har insatser gjorts som har påverkat åtta av de sjutton globala målen, däribland insatser för att förbättra vården och en effektivare energianvändning. Tydligast märks bidraget till målet ökad tillväxt och anständiga arbetsvillkor.

Denna portföljanalys tar sin utgångspunkt i frågan om Stockholmsprogrammets projekt genom sina insatser kan bidra till genomförandet av Agenda 2030. Utöver att undersöka kopplingen till de globala målen finns även en analys av själva projektportföljen som synliggör vilka projekt som beviljats, vilka aktörer som driver projekt och hur projekten förhåller sig till programmets uppsatta mål.

Regionalfonden Stockholms bidrag till Agenda 2030

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0345
ISBN:
ISBN 978-91-88961-82-2
Årtal:
2021