Regionalfondens bidrag till utveckling - Östra Mellansverige

Vilka regionala utmaningar finns i Uppsala, Västmanlands, Sörmlands, Östergötlands och Örebro län? Och hur hjälper projekt inom Regionalfondsprogrammet Östra Mellansverige till att stävja dem? Den här rapporten ger en bild av hur pengarna har använts och vad de har bidragit till.

Regionalfondsprogrammet Östra Mellansverige ska bidra till hållbar tillväxt i regionen med små och medelstora företag som primär målgrupp. Projekten som genomförs genom programmet ska främja forskning och innovation, stärkt konkurrenskraft och en omställning till en mer koldioxidsnål ekonomi.

Men vad kan vi se för resultat av de projekt som hittills genomförts?

Rapporten utgår från de regionala utmaningar som pekades ut inför perioden 2014-2020 och är en ansats att visa på hur projekten gemensamt bidrar till strukturförändring. Rapporten beskriver också de fem nyttor Tillväxtverket har kommit fram till att projektens resultat har bidragit till i programområdet, det vill säga i de fem regionerna.

Ta del av innehållet i den lättöverskådliga rapporten nedan.

Regionalfonden eller EU:s regionalfond heter egentligen Europeiska regionala utvecklingsfonden och är EU:s fond för ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och stärkt regional utveckling.

Regionalfondens bidrag till utveckling - Östra Mellansverige

Rapportens omslag
Publikationsnummer:
0349
ISBN:
978-91-88961-83-9
Årtal:
2021